6. 2. Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce

0
4131

Dne 6. února si připomínáme Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce vyhlášený roku 2003 Světovou zdravotnickou organizací – WHO. Mrzačení ženských pohlavních orgánů – FGM, zahrnuje všechny prováděné procedury, které nějak pozměňují, zraňují a mrzačí ženské genitálie z jiných, než zdravotních či lékařských důvodů. Toto je mezinárodně uznáváno jako jasné porušení lidských práv žen a dívek.

Kam se hrabe emancipace

Emancipace stále není 100 % nikde na celém světě, ani v západních zemích. Ženy stále berou menší platy na stejných pracovních pozicích než muži. Pokud žena bude rodit děti, bude vždy v nevýhodě, nebo přesněji v jiné situaci a rovnost pohlaví jako taková ze 100 % není nikdy možná. Ženská obřízka odráží hluboce zakořeněné nerovnosti mezi pohlavími a představuje tak zcela extrémní formu diskriminace žen a dívek. Tyto praktiky porušují současně jejich práva na zdraví, bezpečnost a fyzickou integritu, na rovnocennost, právo na život bez jakéhokoliv mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení, a také jejich právo na život v těch případech, kdy obřízka, vyjmenované a podobné chování vede k smrti.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů – FGM

Přestože se FGM praktikuje zejména ve 29 zemích Afriky a na Středním východě, FGM nelze podceňovat a jde o globální problém praktikovaný v některých zemích Asie a Latinské Ameriky. Děje se to i ve vyspělých západních zemích, jen se to přehlíží a tutlá. Se zvýšeným příchodem ekonomických migrantů s tento podíl bude ještě markantně zvyšovat. FGM přetrvává také mezi přistěhovalci žijícími v západní Evropě, Severní Americe, v Austrálii a na Novém Zélandu, a to i přes fakt, že řada zemí FGM zcela výslovně zakazuje.

Mučení a týrání žen

UNICEF celosvětově odhaduje výskyt FGM u 125 milionů žen a dívek. V současné době je sice v afrických zemích FGM postupně zakazována, k čemuž se vztahuje Protokol k Africké chartě práv z Maputo zakazující i další tradiční praktiky, stále se i nadále odhaduje, že je FGM ohroženo asi kolem 30 milionů dívek mladších 15 let. Obřízka se provádí bez umrtvení, v šílených hygienických podmínkách, způsobuje celoživotní potíže a mnohdy končí smrtí.

Co je přesně FGM neboli ženská obřízka

Podle Světové zdravotnické organizace WHO existuje několik typů tohoto zákroku, který se v praxi provádí obvykle velmi krutě a bez umrtvení a dezinfekce nožem, žiletkou nebo nůžkami. Pokud je na ránu nalit nějaký alkohol, dovedete si asi představit, jaké je to obrovské mučení a utrpení pro malé dívenky.

Typy ženské obřízky

Typ I. je částečné nebo úplné odstranění viditelných pohlavních orgánů, tedy klitorisu a okolí, tzv. klitoridektomie. Typ II. je částečné nebo úplné odstranění vnějších pohlavních orgánů a malých stydkých pysků s nebo bez obřezání velkých stydkých, tzv. excize. Typ III. je zúžení poševního otvoru a vytvoření kryjícího uzávěru tak, že jsou malé a – anebo velké pysky obřezány a následně je tkáň spojena, s nebo bez odstranění viditelné části klitorisu, tzv. infibulace. Typ IV. zahrnuje zákroky, které ji nelze ani zařadit do předchozích třech kategorií. WHO jmenuje probodávání, provrtávání, nařezávání tzv. introcizi, vyškrabávání či kauterizaci ženských rodidel. To asi pro představu úplně stačí.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here