7. 2. 1955 zemřel Julius Miloš Komárek – významný český zoolog a propagátor ochrany přírody a nového vědeckého pojetí myslivosti

0
1765

Julius Miloš Komárek se narodil 15. srpna 1892 v Železné Rudě a zemřel 7. února 1955 v Praze. Byl to český učitel, vysokoškolský pedagog, spisovatel, významný český vědec, zoolog, který proslul jako propagátor ochrany přírody a nového vědeckého pojetí myslivosti. Ve své výzvě z roku 1946 apeloval zejména na prohlášení Šumavy národním parkem.

Julius Miloš Komárek

Julius Miloš Komárek vystudoval gymnázium v Klatovech, kde odmaturoval roku 1911. Pokračoval ve studiích přírodních věd na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde odpromoval. V roce 1919 habilitoval a následně byl od roku 1932 řádným profesorem zoologie a přednostou II. zoologického ústavu Karlovy univerzity. Mimo to byl současně docentem na Vysoké škole zemědělské.

Julius Miloš Komárek a jeho další činnost

Julius Miloš Komárek podnikl mnoho studijních cest do zahraničí a zúčastnil se i několika mezinárodních kongresů. Když byl dne 31. října 1921 zřízen v Praze Výzkumný ústav lesnický, byl vedením tohoto ústavu pověřen právě profesor Komárek a vedl jej až do roku 1945. Důvodem pro založení tohoto ústavu byla v té době kalamita přemnožení bekyně mnišky. Ze své funkce Julius Miloš Komárek jako první ve střední Evropě nařídil letecké práškování proti mnišce a sosnokazu, které se provádělo v roce 1926 a 1932.

Publikace knih

Kromě velkého množství různých odborných i populárních článků s mysliveckou tematikou napsal Julius Miloš Komárek celou řadu dalších knih z oboru myslivost: Jak určím stáří srnce – z roku 1931, O odstřelu srnců vůbec – z roku 1943 a 1947, Hubení škodlivé zvěře a ptactva – roku 1943, Myslivost v Českých zemích – roku 1945 a 1951. Napsal i knihy určené pro širokou veřejnost, jako: Hovoříme o zvířatech – z roku 1940, dále knihu, která vznikla z jeho přednášek, Česká zvířena – z roku 1948 nebo Kapitoly o zvířatech. Za zmínku stojí kniha: Neznámá tvář Prahy – z roku 1944, která obdržela Cenu hlavního města Prahy. Dětem je věnována kniha Prázdniny v pralesích – z roku 1977, která vyšla až 22 let po jeho smrti. Poslední kniha daná za života do tisku byla: Zvířátka zblízka – z roku 1955.

Publikace a další iniciativa

Své zkušenosti a znalosti Julius Miloš Komárek podal asi ve 200 svých odborných publikacích a časopisech, které se týkaly zejména lesnictví, lékařství, myslivosti, ochrany přírody a rybářství. Byl současně i jedním z iniciátorů zřízení národních parků v Tatrách a na Šumavě. Později se také stal členem korespondentem ČSAV. Prof. Dr. Julius Miloš Komárek byl členem významných prestižních vědeckých společností, jako- Královské společnosti nauk, Čs. akademie zemědělské, Masarykovy akademie práce, Učené společnosti Šafaříkovy, Československé společnosti zoologické, ornitologické, entomologické a také byl prezidentem Československé zoologické společnosti v letech 1934 – 1955.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here