11. 2. Světový den nemocných

0
2593

Dne 11. února vyhlásil Světový den nemocných v roce 1993 papež Jan Pavel II. Světový den nemocných byl vyhlášen na svátek Panny Marie Lurdské, který je památným dnem, více než 150 let starým. V roce 1858 se zjevila Panna Maria v Lurdech a uzdravila tak chudou a nemocnou 14ti letou dívku. Od té doby jsou právě Lurdy symbolem uzdravení.

Podrobnosti o zjevení

Datum 11. 2. tedy nebylo zvoleno náhodně, protože tento den je připomínkou prvního zjevení Panny Marie Lurdské prosté dívce Bernardettě. Při jednom z dalších zjevení pak pokynula Panna Maria této dívce, aby vyhrabala v zemi pramen, tedy v místech, kde nebyla nikdy žádná studánka. Bernardetta poslechla a pramen pak opravdu vytryskl. Lurdy jsou od té doby oblíbeným poutním místech všech nemocných, kteří si sem chodí vyprosit své zdraví. Často tu prý dochází k zázračným uzdravení nejen bolavé duše, ale i nemocného těla.

Bernadetta Soubirousová

Tento den nám má zároveň také připomínat, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou nemocní a velmi trpí. 11. února si připomínáme den zasvěcený Panně Marii Lurdské a v myšlenkách se připojujeme k 6 až 7 milionům poutníků, kteří každoročně navštěvují toto poutní mariánské místo, kde se roku 1858 Panna Maria zjevila dívce Bernadettě Soubirousové, která byla nejchudší místní obyvatelkou. Bydlela s rodinou v chudém příbytku, který byl dříve městským vězením. Radní rozhodli z důvodů nezdravého prostředí přenést vězení jinam.

Poslání zjevení

Bernadetin otec Francois Soubirous byl nejchudší obyvatelem Lurd a pár let před zjevením byl hledán policií, protože byl podezřelý, že krade pekaři mouku. Panna Maria skrze jeho dceru symbolicky přijala všechny chudé tím, že ubohou Bernadettu, učinila středem pozornosti Lurd a dala v Lurdech počátek něčemu novému. Panna Maria vybízela k modlitbě a pokání. Dne 24. února 3x opakovala slova: Pokání, pokání, pokání. Nejchudší mají být největší hodnotou Církve, protože ve svém těle i duši nesou utrpení Kristova těla, kterým je Církev. Společnost, která nedokáže přijmout trpící a neumí jejich utrpení také sdílet a vnitřně nést svým soucitem, je krutou a nelidskou společností.

 

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here