4. 2. Světový den boje proti rakovině

0
2487

Světový den boje proti rakovině vyhlásila 4. února 2000 více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů a organizací zapojených zejména do výzkumu rakoviny a podepsala na pařížské radnici Pařížskou chartu práv onkologických pacientů a od tohoto roku se i slaví.

Vyhlášení

Tento den vyhlásila v roce 2008 Světová zdravotnická organizace – WHO na základě tehdy již přes 10 let trvající iniciativy nevládní organizace UICC – Union for International Cancer Control – Mezinárodní unie proti rakovině, která má po celém světě asi 800 partnerských organizací. Světový den boje proti rakovině nám má osvětlit informace a vštípit jak moc závažná a častá nemoc rakovina je. Existuje mnoho příčin, proč tato nemoc propuká, ale současně existuje i spousta cest, jak vniku této nemoci přecházet a jak se starat o své tělo a zdraví.

Boj proti rakovině

Zvýšenou pozornost k zákeřné nemoci upoutala Pařížská charta práv onkologických pacientů, kterou předkládalo Sdružení na obranu práv pacientů. Cílem této charty je zkusit zlepšit léčbu rakoviny a současně zlepšit výzkum všech nádorových onemocnění. Den boje proti rakovině využívá k osvětě Ženevská Mezinárodní unie boje proti rakovině. Kampaň zmíněné instituce si klade za cíl osvojení zdravého životního stylu, shrnuté do 4 bodů. Zajistit dětem nekuřácké prostředí, fyzická aktivita pro všechny, vyhnutí se obezitě a dodržování zdravé životosprávy. Dále pak informovat se o očkování proti rakovině jater či děložního hrdla a vyhýbat se nadměrnému slunění.

Zákeřná choroba

Cílem světového dne boje proti rakovině je zejména zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci a oprostit veřejnost od mnoha mylných představ, které o rakovině stále panují. Jedním z rozšířených mýtů je například tvrzení, že rakovině nelze předejít. To je ale pravda jen do jisté míry. Konkrétní vznik rakoviny je zřejmě skutečně výsledkem náhody, ale ta je úzce spojena s nahromaděním a dlouhodobým působením mnoha nepříznivých vlivů a rizikových faktorů. Rakovina je v současnosti nejčastější světovou příčinou úmrtí. Problém tkví hlavně v nezdravém životním stylu, kouření cigaret, které jsou nejčastější příčinou, výživové faktory se pak podílí na 35 % celkové úmrtnosti způsobené nádory. Riziková je také zejména nadměrná konzumace alkoholu a tuků.

Prevenci rakoviny

Primární prevence je tedy zdravý životní styl, dostatek pohybu, vyhýbání se nadměrným zlozvykům jako cigarety, alkohol a omezení rizik znečištěného prostředí. Sekundární prevence je snaha zabránit hrozícímu nebezpečí. Včasné zjišťování stavů rizika nádorů, aby mohla být případná nádorová choroba odhalena včas a záhy léčena. Včasná léčba má mnohem větší šanci na úspěch než léčba u pokročilých nádorů. Terciární prevence je soubor opatření, která se pak snaží snížit dopad již probíhajícího chorobného stavu propuknuté rakoviny.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here