3. 2. Světový den modliteb

0
1853

Světový den modliteb se obvykle koná ve svatodušní neděli, a právě proto také tento den nemá své pevné datum v kalendáři. Obvyklý průběh tohoto dne jsou různá setkání lidí z mnoha různých církví. Setkávají se právě za účelem chvál a modliteb v různých zemích.

Světový den modliteb

Světových dnů modliteb je během roku hned několik. Křesťané všech církví a denominací, ale i různé církve společně vyznávají viny minulosti, modlí se za náš národ i za národy jiné, za světový mír, za pronásledované věřící ve světě. Do Světového dne modliteb se vždy zapojuje řada zemí. Na světových dnech modliteb se vždy spojí miliony křesťanů na celém světě a často se propojují i věřící různých náboženství.

Něco z minulosti a o vzniku

V roce 2000 si vyrazil jihoafrický stavební podnikatel Graham Power do Španělska na svou dovolenou a nikdo netušil, že se právě zde zrodí jedna z největších ekumenických akcí celého světa. Graham Power byl v té době pouze rok křesťanem, a přesto právě on údajně dostal v hotelovém pokoji od Hospodina pokyn: „Povolej křesťany ke společnému dni pokání a modliteb.“

Když začnou modlitby

Rok na to se během svatodušní neděle dne 21. března sešlo na jednom stadionu v Kapském Městě přes 45 000 lidí k modlitbám. V následujících 5. letech poklesla v jihoafrickém městě o ½ zločinnost. V roce 2003 se následně Den modliteb stal akcí celoafrickou a roku 2009 se do něj zapojilo dokonce už 220 států světa. Den modliteb zahajuje prezident nejvýchodnějšího státu světa Fidži a následně se jej účastní lidé na všech kontinentech. Je třeba také dodat, že v muslimských a některých komunistických zemích se křesťané modlí pouze na utajených místech a často jim hrozí za účast na této mírumilovné akci i smrt.

Modlitby u nás

U nás se věřící poprvé zapojili do této akce v roce 2006 v Jihlavě a od roku 2009 se pak stala hlavním místem setkání pražská Betlémská kaple. Kromě podpory míru a pronásledovaných se také při modlitbách křesťané modlí za naši společnost, kde s velkým neklidem sledujeme rozpad rodin. Každé druhé uzavřené české manželství se u nás rozvádí. Stále více se objevuje soužití partnerů bez manželství, společensky tolerovaná nevěra a sexuální uvolněnost. Česká republika je na třetím místě ve světě v produkci homosexuální pornografie a hlavní město Praha je rájem homosexuálních turistů. Mladí lidé se už nežení a nevdávají a často zůstávají bez dětní.

Modlitby mají svá opodstatnění

Jde o den pro všechny křesťanské církve a pro všechny generace. Jednotlivé modlitební bloky jsou z různých církví. Když mnoho lidí sdílí stejnou pozitivní myšlenku, uvolňuje pozitivní měřitelnou energii a to je už i mnohonásobně vědecky prokázáno. Proto mají tyto akce velký význam, dopad i smysl. Jde-li o mírumilovné věřící a pozitivní cíle, jde o velmi významné dny modliteb.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here