24.12. Vánoce – jejich původ a význam

0
4000

Vánoce mají původ v pohanské době, kdy byli lidé spjati s přírodou a uctívali Slunce jako životodárnou sílu. Na jaře se slavilo probuzení Slunce, uctívali největší sílu Slunce v létě a významný svátek byl i v zimě, kdy Slunce pozbylo svou sílu, kdy lidé věřili v jeho znovuzrození. To bylo v období zimního slunovratu okolo 21. prosince, kdy se začíná prodlužovat den, přibývá světla a tepla a znovu narozené Slunce získává sílu. Rané křesťanství chtělo pohanské zvyky vymýtit, proto soustředilo své svátky do významných pohanských oslav včetně narození Ježíše.

O narození Ježíše

O Ježíši a jeho životě se nejvíce dočtete v Bibli. Římskou říší utlačovaný židovský národ věřil v lepší časy a předzvěstí mělo být narození Mesiáše jménem Ježíš. Bůh vyslal anděla Gabriela k panně Marii zasnoubené s Josefem z rodu Davidova. Řekl, že na ni sestoupí Duch svatý a ona počne syna, který bude svatý jménem Ježíš. Marie v městě Betlémě porodila Ježíše, kam se vydali s Josefem kvůli sčítání lidu a uložila jej do jeslí.

24. prosinec – Štědrý den

  1. prosince končí Advent v době 4. týdnů a začínají vánoční svátky. 24. prosince je Štědrý den a slaví se narození Adama a Evy, prvních lidí stvořených Bohem. Narození Ježíše se slaví o den později. Večerní nadílka je s tímto dnem spojena od 14. století a symbolizuje štědrost Boha Otce.

25. prosinec – Hod boží vánoční

Slaví se narození Ježíše v Betlémě Půlnoční mší. V tento den se slouží ještě 2 mše, Jitřní – za svítání a Velká – dopoledne. Oslavuje se a hoduje, schází se rodina a rozjímá se. V tento den se nesmí pracovat.

26. prosinec – Svatý Štěpán

Den je zasvěcený mučedníkovi Svatému Štěpánovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to židy ukamenován. Dnešní tradicí jsou obchůzky koledníků trvající dodnes.

27. prosinec – Svatý Jan Evangelista

Dříve se slavil i tento den zasvěcený apoštolovi, který se staral o Ježíšovu matky Marii v době po jeho smrti. Nepřátelé ho nenáviděli a hodili do kotle s vřelým olejem. Byl pod Boží ochranou a horký olej ani otrávené víno mu nijak neublížilo.

28. prosinec – Svátek Mláďátek

Tento vánoční svátek se nyní připomíná jen při mších v kostelech. Mláďátka jsou Betlémské děti vyvražděné králem Herodesem, když marně hledal v Betlémě narozeného Ježíše s rodiči.

Tradice na Vánoce

Betlém je místo, kde přišel na svět Ježíš a tradice stavění betlémů je starší než zdobení vánočního stromečku. Založil ji František z Assisi v roce 1223, kdy při oslavě narození Krista postavil v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi. Tradice se rozšířila do celého světa. Vánoční strom kořeny zasahuje do země – Peklo, kmen symbolizuje materiální svět – Očistec a větvě sahají do nebe – Nebesa. Jehličnany jsou věčně zelené a jsou symbolem věčného života. Do Čech se tradice zdobení vánočního stromu dostala v 19. století z Německa. Pokud chcete podle lunárního kalendáře, aby vám vánoční stromeček dlouho vydržel a neopadal příliš brzy, uřízněte jej 3 dny před 11. úplňkem roku a do Vánoc skladujte v chladu.

Jmelí, ryba, zvon i dárky

Jmelí bylo součástí pohanských obřadů, která jim přisuzovala magickou moc. Zavěšené v domě přináší štěstí a lásku, ochraňuje proti čarodějnicím a zlým duchům i ohni. Čím více má bobulek, tím více štěstí přináší. Jeho kouzelná moc se zvyšuje, pokud je darováno. Podle starých Keltů přináší plodnost a od nich je zvyk líbat se pod zavěšeným jmelím, kdy umí udržet vztah pohromadě díky svým lepivým kuličkám. Narození Ježíše se datuje do období, kdy končil Věk Ryb. V našich zemích je od 19. století ryba součástí štědrovečerní hostiny a bere se za postní jídlo. Šupinka v peněžence u vás drží peníze. Zvon a jeho hlas je prostředníkem mezi Bohem a lidmi, povznáší duši k Bohu. Hlásá příchod naděje a radosti. Dárky sahají do dob o narození Ježíška, kdy mu nosili lidé i králové dárky. Dar je projev přízně, úcty a lásky.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here