Praktiky moderních čarodějnic Wicca a jejich magie

0
4803

Hony na čarodějnice v našich zemích již nejsou. Jinde ve světě jsou ale ještě běžné. Stále existují i čarodějnice. Nejvíce praktikovanou odnoží moderního čarodějnictví je Wicca. Pohanské čarodějnictví je součástí nových pohanských náboženství. Vzniklo v první polovině 20. století v Anglii a představil jej Gerald Gardner v roce 1954. Wicca se inspiruje starodávnými pohanskými tradicemi a motivy 20. století.

Wica a bohové

Wicca patří k polyteistickým náboženstvím a stoupenci se modlí k Trojité bohyni a Rohatému bohu. Tři tváře bohyně Panna, Matka a Stařena symbolizují fáze života a fáze Měsíce. Každá tvář bohyně má také nadvládu nad zemí, podsvětím a rájem. Rohatý bůh je rovnocenným protějškem a protipólem Trojité bohyně. Zosobňuje divokost, plodnost a lov. Nese duše mrtvých do podsvětí. Oba jsou prastaré bytosti s nekonečnou mocí a blízko svých dětí.

Wiccanské rituály

Wiccanské rituály a náboženské texty najdete v Knize stínů Geralda Gardnera. Rituály jsou spojeny s cykly Měsíce a Slunce. S Měsícem jsou spojené esbaty, jsou oslavou úplňku a silně spojené s bohyní. Sluneční svátky jsou sabaty spojené s Rohatým bohem. Vyznavači wiccy se sdružují v covenech. Ideální počet členů je 13, ale omezený není. V čele covenu stojí Nejvyšší kněžka a Nejvyšší kněz, kterého si kněžka vždy zvolí sama. Někteří wiccani nejsou členy coveny a existují sami. Wiccani nemají omezení v magii, nemají zakázáno dělat

negativní věci a sesílat kouzla na nepřátele. Existuje jen pravidlo trojnásobku. Veškeré zlo, které wiccan učiní jinému, se mu trojnásobně vrátí.

 

Rituály, sabaty a esbaty

Rituály jsou často prováděné na sabaty a esbaty, při podnikání, při čarování a vyvolávání bohů. Součástí rituálu je očista a vyvolání kruhu, které může souviset s vyvoláním strážců jednotlivých elementů vzduchu, ohně, vody a země. Jakmile je kruh vyvolán, wiccani se modlí k bohu a bohyni a sesílají kouzla. Jde o očištění rituálního místa a účastníků, vyvolání kruhu, přivolání elementů, modlitby, kouzla a rozpuštění kruhu. Součástí kruhu je oltář s rituálními předměty a obětinami v podobě jídla. Používají se magické předměty jako vykuřovadlo z pečlivě vybraných bylin, rituální dýka athame, hůlka, pentagram, pohár s vínem, svíce, kotlík a speciální koště na rituální očištění prostoru.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here