20. 12. Mezinárodní den lidské solidarity

0
3022

Mezinárodní den lidské solidarity připomíná a současně apeluje na to, abychom se podle svých možností přidali do boje s celosvětovou chudobou. OSN – Organizace spojených národů tento den vyhlásila v roce 2005. Jeho smyslem je podpora a uznání solidarity jako jedné z těch základních a univerzálních hodnot, které tvoří základ vztahu mezi lidmi. Cílí speciálně na mladé lidi, kteří by si měli podle OSN uvědomovat nutnost harmonie a integrace v rámci celé společnosti. Solidarita má přispívat i v boji proti chudobě, porušování lidských práv a všeobecné nesnášenlivosti.

Mezinárodní den lidské solidarity

V době, kdy Vánoce již pomalu klepou na dveře, tyto svátky klidu a pohody v rodinném kruhu připadají na několik mezinárodních dnů věnovaných lidské solidaritě, dobrovolnictví a lidským právům. Na nich je postaven neziskový sektor, který se všeobecně snaží pomáhat druhým a snaží se neustále rozvíjet smysluplné a udržitelné projekty.

Všudypřítomná solidarita

Na 20. prosince připadá jeden z nejmladších mezinárodních dní vyhlášený OSN, tedy Mezinárodní den lidské solidarity. Solidarita je sjednocujícím prvkem Miléniových cílů OSN a je současně považována za jednu ze základních hodnot společnosti v 21. století. Na Mezinárodní den lidské solidarity dochází k mnoha akcím nabádajícím lidi všech národů, náboženství, kultur a tradic, aby tak společně pracovali na uskutečnění Miléniových cílů a následně tak zanechali mír, prosperitu a udržitelný rozvoj jako dědictví pro příští generace, které přijdou po nás.

Solidarita, práce pro dobrý pocit

S lidskou solidaritou úzce souvisí také dobrovolnictví. V roce 1985 prohlásila OSN 5. prosinec Mezinárodním dnem dobrovolníků a bez pomoci dobrovolníků po celém světě by se celá řada projektů a pomoci nemohla uskutečnit. Dopad dobrovolnické pomoci je velmi často zcela nevyčíslitelný. Práce dobrovolníků je neustálá a nejvíce je vidět při humanitárních a přírodních katastrofách. Samotné dobrovolnictví má opravdu dlouhodobou tradici a stává se součástí vyspělých společností. V současné době se zapojují do dobrovolnictví i firmy.

Lidská práva pro všechny

Tři roky po druhé světové válce přijalo 10. prosince Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv definující základní občanská, politická, kulturní, ekonomická a sociální lidská práva pro všechny národy světa. Bez lidské solidarity a dobrovolnictví by neziskový sektor fungoval velmi těžko. I proto každoročně skrze Mezinárodní den lidské solidarity děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří pomáhají plnit přání dětí, hendikepovaných, chudých či potřebných, kteří neměly štěstí. Mnohé děti vyrůstají v ústavní péči nebo s handicapem, je třeba také zlepšovat stáří seniorů, pomáhat přo katastrofách a uskutečňovat dlouhodobě udržitelné projekty.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here