27. 3. Světový den divadla

0
1680

Dne 27. 3. roku 1961 byl vyhlášen Světový den divadla. Mezinárodní den divadla je pod ochranou instituce UNESCO. Jde zároveň i o výročí otevření pařížského Divadla národů, které proběhlo v roce 1957. Tento významný den se slaví od roku 1962 podle rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu – International Theatre Institute – ITI z roku 1961.

Mezinárodní divadelní ústav

Jde o nejvýznamnější mezinárodní nevládní divadelní organizaci pro scénická umění. Zmíněný kongres se konal v červnu 1961 ve Vídni a stanovení tohoto významného dne tehdy navrhl předseda finského střediska ITI Arvi Kivimaa jménem finských a současně všech skandinávských divadelníků. Smyslem a cílem tohoto Světového dne divadla je přimět všechny divadelníky stojící na jevištích i obecenstvo v sálech k zamyšlení nad celkovým posláním a úlohou divadla. Jde o to, vyjádřit solidaritu divadelníků celého světa, současně také podpořit jejich úsilí o prosazování všech základních, morálních a společenských vlastností uměleckými prostředky. Má napomáhat myšlenkám mírového soužití a současně i vzájemného porozumění mezi jednotlivými národy.

UNESCO

UNESCO tuto iniciativu přijalo a stanovilo uvedené datum tohoto dne. Den 27. března byl zároveň i den zahájení přehlídky Divadlo národů v Paříži. Od roku 1061 byl zapsán tento den do kalendáře výročí a od té doby je tento svátek divadelníků slaven každý rok mnoha rozmanitými způsoby, prostřednictvím ITI středisek. V současné době se slaví již ve více než 100 zemích světa. ITI požádá u této příležitosti každoročně některou z významných světových divadelních osobností k napsání Poselství. To je pak čteno dne 27. března ve všech divadlech po celém světě. Autory mezinárodních Poselství byli Arthur Miller, Jean Cocteau, Eugene Ionesco, Edward Albee, Laurence Olivier, Peter Brook, Richard Burton a mnozí další. V roce 1994 byl autorem poselství dokonce i Václav Havel.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here