12. 2. Den červené ruky – Red Hand Day

0
3103

Dne 12. února se slaví Den červené ruky – Red Hand Day, vyhlášený roku 2002 International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. Red Hand Day, tedy Den červené ruky, koná každoročně u příležitosti výročí přijetí takzvaného Opčního protokolu dne 12. února. Jde o mezinárodní akci, která vznikla jako protest proti zneužívání dětských vojáků po celém světě. Účastníci tak vyjadřují svou solidaritu s těmito dětmi svými červenými otisky dlaní. Do této akce se každý rok zapojuje více než 100 zemí po celém světě.

Den červené ruky

U nás není zatím tento den ještě příliš známý. Ale po celém světě si lidé připomínají, že děti jsou na mnoha místech ještě stále zatahovány do ozbrojených konfliktů, musejí také velmi často pracovat ve špatném prostředí a jsou ve velké míře porušována jejich práva. Podle odhadů je takovýchto dětí okolo 300 000, což je ale asi velmi podceněné číslo. Tyto děti pocházejí především ze střední Afriky, jihovýchodní Asie a Blízkého východu.

Únosy dětí

Tyto děti bývají hromadně unášeny ze svých domovů a jejich rodiny je už pak velmi často nikdy nespatří. Po naverbování dětí pak následuje velmi tvrdý fyzický výcvik, který často končí smrtí těch nejslabších jedinců. Pak přichází na řadu výuky základní taktiky boje a trénink se zbraněmi. Udělají z dětí zabíjecí stroje. Součástí přijetí mezi ostatní bojovníky jej také tvrdá závěrečná zkouška, ve které musejí děti velmi často pod vlivem drog zastřelit jednoho ze zajatců. Více než 1/3 dětských vojáků tvoří dívky. Tyto dívky musí často přežívat s menšími dávkami potravy než chlapci, mnohem častěji se stávají oběťmi pohlavního zneužívání, které je běžné u dívek i chlapců.

Kruté dětství

Děti, které si projdou podobnými zážitky, si nesou jejich následky po celý život. Totálně to změní jejich osobnost a nejsou to lidé jako ostatní. Jejich začlenění do společnosti mají usnadnit programy DDR, založené na třech základních principech: Disarmament – odzbrojení, Demobilization – vyčlenění z bojových jednotek se zjištěním identity za účelem nalezení rodiny a Reintegration – psychologická pomoc s poskytnutím základního vzdělání a zapojení do společnosti. Zda je to ale opravdu možné, zůstává velkou otázkou. Tohle vás totálně poznamená a nikdy nebudete takoví, jako děti, které prožily šťastné dětství.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here