12. února 1809 se narodil Charles Robert Darwin – objevitel evoluční teorie

0
2090

Britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie se narodil dne 12. února 1809. Proto také slavíme Darwinův den. Objevitel evoluční teorie, kterou opíral o přírodní a pohlavní výběr, se o autorství dělí s Alfredem R. Wallacem. Myšlenky a poznatky byly rozvíjeny, ale částečně i zneužity některými jeho pokračovateli tzv. sociálními darwinisty, což vedlo ke vzniku eugeniky a rasových teorií.

Charles Robert Darwin

Charles Robert Darwin byl synem lékaře a vnukem botanika. Vystudoval teologii na University of Cambridge, kde dostudoval v roce 1831. Zabýval se studiem geologických formací v horách Walesu a pak se vydal na pětiletou výzkumnou cestu kolem světa na lodi HMS Beagle do roku 1836. Během plavby shromáždil cenný přírodovědecký materiál a uspořádal základní koncepci přirozeného vzniku a vývoje druhů evolucí a přírodního výběru. Nejzásadnější byl pětitýdenní pobyt na Galapágách.

Charles Darwin a jeho život

Charles Darwin se narodil dne 12. února 1809 doma v Mount House, ve Shrewsbury, Shropshire, v Anglii, jako 5. z 6. dětí bohatého lékaře Roberta Darwina a Susannahy Darwin, rozené Wedgwood. Byl vnukem Josiah Wedgwood z matčiny strany a vědce a básníka Erasma Darwina, který formuloval evoluční myšlenky na konci 18. století. Pocházeli z prominentních anglických rodin, podporujících unitářskou církev. Matka mu zemřela v 8. letech a pak nastoupil na internátní školu v Shrewsbury.

Charles Darwin a studium

Roku 1825 pomáhal otci s péčí o chudé pacienty ze Shropshire a pak studoval medicínu na univerzitě v Edinburghu. Odpor k brutalitě operací jej ale brzdil. Naučil se vycpávat ptáky od osvobozeného černošského otroka Johna Edmonstona, který mu vyprávěl historky o jihoamerickém pralese. Zapojil se do studentských přírodovědeckých společností, jako Plinian Society. Byl žákem Roberta Edmunda Granta, propagátora vývojových teorií Jeana Baptiste Lamarcka a také Charlesova dědečka Erasma o evoluci pomocí získaných vlastností. Darwin měl dokonce 10. dětí.

Charles Darwin a jeho činnost

Dělal na Grantově výzkumu životního cyklu mořských zvířat na březích Firth of Forth, kde našli důkazy existence homologie, teorie o podobnosti orgánů pro stejný účel u různých druhů organismů. V roce 1827 předložil Plinian Society svůj objev, že černé útvary v lasturách ústřic jsou vajíčky pijavice Pontobdella muricata. Byl v přírodopisném kurzu Roberta Jamesona o geologii. Pomáhal na rozsáhlých sbírkách Muzea Edinburghské univerzity. Studoval teologii na Christ’s College Univerzity v Cambridge a sbíral brouky. Pod vedením reverenda jménem John Stevens Henslow, profesora botaniky na závěrečných zkouškách roku 1831 uspěl i se znalostmi z matematiky a fyziky. Umístil se na 10. místě ze 178 absolventů. Pak začal cestovat.

Darwinova teorie

Darwinova teorie ovlivnila biologii, humanitní, sociální a národohospodářské vědy. Na všechny vědecké procesy byly aplikovány jeho modely, založené na principu výběru, přežití nejsilnějšího a nejpřizpůsobivějšího jedince. Ve své době způsobila jeho díla zásadní převrat v přírodovědných naukách a v metodice se stala základem moderní biologie. Nemění na tom nic ani nesprávná aplikace na společenskou problematiku, sociální darwinismus, nebo fakt, že nové objevy v oblasti molekulární biologie, jenž vedly ke vzniku evoluční biologie a v mnoha ohledech Darwinovi názory překonaly.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here