Vědci odhalili, jak meditace změní náš mozek

0
2595

Již dříve byly potvrzeny fyziologicky prospěšné účinky meditace mnoha výzkumy. Nejnovější z těchto výzkumů byl uskutečněn na Harvardově univerzitě v Hlavní nemocnici v Massachusetts – Massachusetts General Hospital – MGH. Tento výzkum trval 8 týdnů a potvrdil, že je díky meditaci opravdu možné přeměnit stavbu šedé hmoty našeho mozku již v průběhu 8 týdnů.

Výsledky výzkumu

Jde o první výzkum, který potvrzuje, že meditace postupem času jasně vede ke změně ve struktuře šedé hmoty mozku. Hlavní autorka výzkumu Sara Lazar vede v Hlavní nemocnici v Massachusetts psychiatrický výzkumný program pomocí technik zobrazování mozku a současně je profesorkou psychologie na Lékařské fakultě na Harvardově univerzitě. Tvrdí, že pod pojmem meditace či meditační cvičení si nejčastěji představujeme klidné pocity a fyzické uvolnění.

Co řekli ti, co meditují

Osoby, které pravidelně meditují, opakovaně tvrdí, že jim meditace zlepšuje činnost mozku i psychologické schopnosti, které jim pak vydrží během celého dne. Nejnovější výzkum dokazuje, že změny v stavbě mozku jsou důvodem pro lepší činnost mozku a psychologické schopnosti u osob, které pravidelně meditují. Meditující osoby se také cítí lépe a není to jen tím, že si při meditaci na chvíli odpočinuly.

Fotografie mozku během meditace

Ve výzkumu byly použity fotografie mozku 16 účastníků zhotovené pomocí magnetické rezonance 2 týdny před zahájením výzkumu. Fotografie mozku pomocí magnetické rezonance byly zhotoveny i po skončení výzkumu. Analýza fotografií se zaměřovala hlavně na ty části mozku, na kterých byly patrné změny v jeho stavbě. Změny byly výsledkem působení pravidelné meditace pozorovány už v předchozích výzkumech.

Meditace a hustota šedé kůry mozkové

Analýza zjistila zvětšenou hustotu šedé hmoty zejména v oblasti hippokampu, což je část mozku zodpovědná za schopnost učit se a za paměť. Stejně tak byla zvětšena tato hustota i v částech mozku, které souvisejí se sebeuvědomováním, soucitem a se schopností introspekce. Účastníci Harvardského výzkumu se věnovali meditaci denně 30 minut. Byla použita meditační technika řízené meditace za pomoci poslechu audio nahrávek a uvědomování si vjemů, pocitů i stavů mysli bez jejich posuzování.

Brita Holz

Iniciátorkou výzkumu účinků meditace na lidský mozek je Brita Holz, členka výzkumu v Hlavní nemocnici v Massachusetts i na Univerzitě Giessen v Německu. K zjištěným výsledkům výzkumu řekla, že je úžasné si uvědomit, že je náš mozek tvarovatelný. A že jsme to právě my, kdo může pomocí meditace mít aktivní roli při jeho přetváření. A to se projeví na celkovém lepším našeho zdraví a zlepšení kvality našeho života.

Rozmanitost účastníků

Velká část výzkumu byla provedena na různých vzorcích účastníků. Účastníci pocházeli z různých oborů a vedli různý způsob života. Potvrdila, že meditace vede k naprosto nezanedbatelnému zlepšení zdravotního stavu a ke zmírnění příznaků nejrozmanitějších onemocnění. Vědci nyní zkoumají mechanismus, díky kterému dochází skrze meditaci k pozitivním změnám přímo ve stavbě lidského mozku.

Jak správně meditovat

Často máme mylné představy o meditaci, a proto je třeba si říci, jak správně meditovat. Běžná mylná představa o meditaci je, že během ní musíme sedět v meditačním sedu a provádět speciální úkony pro nějaké výsledky. Jediné, co ale opravdu musíme udělat, je zaujmout polohu, kdy se cítíme zcela pohodlně. Může jít například o sed s překříženýma nohama, leh na posteli, pohodlné sezení na židli či gauči, je to jedno. Nemusíme se ani pokoušet vyprázdnit naši mysl.

Jak meditovali účastníci a jak je to správné

Účastníci výzkumu praktikovali to, co musíme dělat i my. Uvědomovat si vlastní vjemy, pocity a stav mysli, bez jejich posuzování. Nechat naše myšlenky, pocity i jakékoliv emoce, které právě v tu chvíli prožíváme, jen tak volně plynout. Neposuzovat je, nelpět na nich, nechat je takové, jaké jsou, klidně je nechat přicházet a odcházet. Meditace je především stav bytí. Samotnou meditaci lze provádět během chůze, v pauze v práci i těsně před usnutím v posteli. Během dne můžeme postupně přestat posuzovat naše myšlenky, dokud zcela nezmizí, nebo si tak zachovávat stálý vnitřní klid a sebeuvědomování.

Zapomeňte na techniku a pravidla

Nejde o techniku. Nová vědecká metoda neuroterapie dokazující účinek meditace na mozkové vlny, je totéž. Meditace není vedlejším jevem techniky. Meditace se děje mimo mysl a tam se nedostanete žádnou technikou. Tak na techniky zapomeňte a začněte meditovat.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here