4. 1. Světový den Braillova písma

0
2105

V měsíci lednu si jako jeden z významných dnů připomínáme Světový den Braillova písma. Tento den 4. leden oslavuje Braillovo písmo, což je speciální druh písma neboli systém psaní, určený pro nevidomé, slabozraké a všechny lidi se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které jejich čtenář vnímá hmatem.

Louise Braill

Písmo je pojmenováno podle francouzského učitele Louise Brailla, který v dětství ztratil zrak. V 15. letech proto vytvořil toto písmo po úpravě francouzského vojenského systému umožňujícího čtení i za tmy. Všechny země, které využívají evropské písmo, přijaly Braillovo písmo pro nevidomé. V roce 1949 bylo toto písmo na zasedání UNESCO také unifikováno ve všech jeho variantách. Písmo funguje na principu plastických bodů následně vyražených do materiálu vnímaných čtenářem pomocí hmatu. Každé písmeno, číslice či symbol je zapsán do mřížky tvořené z 6 bodů uspořádaných do obdélníku.

Phalla Neang

Braillovo písmo vyučuje i Phalla Neang, známá průkopnice výuky nevidomých žáků v Kambodži, Díky tomu se i dostala do užšího výběru 10. lidí pro cenu Global Teacher Prize 2015, což je významná cena pro učitele. Phalla Neang se v Kambodži stará o program Vzdělávání pro nevidomé. Phalla Neang již v 18. letech musela uprchnout před Rudými Khmery a své útočiště našla v táboře v Thajsku, kde se zúčastnila školení pro učitele pořádaným OSN. Pak se stala ředitelkou jediné školy určené pro žáky se zdravotním postižením v táboře. Připojila se k nevládní neziskové organizaci Krousar Thmey a chtěla ve spolupráci s vládou vytvořit vzdělávací program pro nevidomé.

Nevidomé děti

Mnoho lidí považovalo osoby se zdravotním postižením za zcela neschopné se něco naučit a byly schovávány doma. Věřili dokonce, že si své postižení zaslouží, protože hřešili ve svých minulých životech. Rodiče se styděli za své vlastní nevidomé děti. Lidé s postižením mají právo chodit do školy stejně jako ty všechny ostatní děti, které do škol chodí. Každý člověk má mít právo vést nezávislý život.

Krousar Thmey a Světlo pro svět – Light for the World

V roce 1993 Phalla Neang společně s organizací Krousar Thmey podporované organizací Světlo pro svět – Light for the World otevřela první školu pro zrakově postižené v Kambodži. Byla historicky prvním učitelem Braillova písma v zemi. Přispěla k rozvoji khmerské verze Braillova písma. Je učitelkou a ředitelkou školy pro nevidomé, působí jako školitelka a koordinátorka národního programu Vzdělávání pro nevidomé. Program zahrnuje 5 škol pro nevidomé a neslyšící.

Hudba, angličtina i počítače

Phalla Neang překračuje ve výuce národní osnovy. Její studenti se učí číst a psát khmersky, komunikovat v angličtině a pomocí čtecího systému se učí i pracovat internetem. Učí i hudbu a díky ní posiluje sebedůvěru studentů. Nevidomé děti se učí hrát na tradiční khmerské nástroje a neslyšící žáci se učí tančit. Její učební metody jsou tak úspěšné, že v roce 2014 všichni nevidomí studenti prošli národními zkouškami pro zakončení střední školy a mnoho z nich pokračovalo na vysoké škole. Jeden z jejích bývalých studentů Vireak Sokun pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here