6. 1. Tři Králové a něco, co asi nevíte

0
2298

Tři Králové jmény Kašpar, Melichar a Baltazar a jejich oslava je prastará tradice, kterou slavíme. Právě písmena K + M + B mají přinést lidem do obydlí klid. V tento den začíná na moha místech masopust a v novodobé historii se v některých rodinách právě v tento den odstrojuje vánoční stromeček. V domácnostech se odstrojují stromečky a schovávají adventní věnce, a kdo to neudělá 6. ledna, měl by vydržet až do 2. února, kdy se slaví Hromnice.

Svátek Zjevení Páně

Šestý den nového roku se ale správně nazývá Svátek Zjevení Páně, většina z nás jej však zná jako svátek Tří králů. Víte, co opravdu znamenají písmena K + M + B? Kašpar, Melichar a Baltazar to totiž asi nejsou. V tento den se v dávné minulosti narozenému Ježíškovi přišli poklonit hned tři mudrcové najednou a zároveň mu přinesli dary. A právě 6. leden, je považován za přijetí nebo uznání Krista.

Proč byli králové tři

Mnoho odborníků také zkoumalo, proč byli tito mudrci, ze kterých se v legendě postupem času bez jakéhokoliv zjevného důvodu stali králové, a proč byli právě tři. Podle odborníků tento počet charakterizuje zejména tři fáze lidského života. A právě proto je jeden z těchto králů mladý, druhý je pak ve středním věku a třetí představuje starce. Tyto symboly jdou ale dokonce i mnohem dál, a tak zároveň tmavá tvář nejstaršího z mužů představuje i všudypřítomný stín smrti. Stejně tak ale současně představují budoucnost, přítomnost a minulost.

Symboly králů, ale i tří darů

Symbolické jsou samozřejmě i tři dary, které Ježíšovi tito tři králové Ježíškovi přinášejí. Tyto dary totiž zastupují všechna skupenství, která se na naší planetě právě vyskytují. Zlato je jako kov symbolem pevného skupenství. Dále je zde kadidlo, které je zástupcem plynného skupenství. A kapalné skupenství pak zastupuje myrha, což je mast užívaná při pohřbech. A ve spojitosti s výše uvedenými fakty ji právě proto nese černý král.

Bůh žehnej tomuto domu aneb K + M + B

V současnosti si lidé spojují svátek Tří králů zejména s akcemi, se slavnostními pochody, humanitárními sbírkami a třemi písmeny K + M + B. Většinou se nabízí vysvětlení, že jde o iniciály jmen Tří králů, tedy Kašpara, Melichara a Baltazara, tohle vysvětlení je však špatné. Písmena znamenají Pán neboli Kristus, žehnej tomuto domu. K zastupuje Krista, nebo také řeckou podobu pána v podobě Kurios, M je obydlí, tedy latinsky mansionem a B znamená, ať žehná, tedy benedicet.

6. leden v pravoslavné Rusi

V pravoslavném Rusku se slaví Vánoce až 7. ledna, protože církev používá juliánský kalendář, který je oproti gregoriánskému o 13 dní opožděn. Náš 7. leden odpovídá 25. prosinci. Žádný den, kromě Velikonoc zaujímající v pravoslaví výjimečné postavení není na pravoslavné Rusi slaven s vážností jako svátek narození Krista, tedy Rožděstvo. Vánoce se slaví na Rusi od příchodu křesťanství v 10. století a jsou syntézou pohanských pověr, zvyků a rituálů s touto křesťanskou tradicí. Již od 28. listopadu začíná předvánočním postem v trvání 40 dní, až do 6. ledna, kdy je v předvečer vánočního svátku nepřísnější. Jde o hladovění doplněné o krocení všech hříšných vášní, které křesťany vzdalují Bohu. Jíst je dovoleno až večer po bohoslužbě, až vysvitne první hvězda.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here