Jste inteligentní a nejste bohatí? Ekonomové a vědci vám řeknou proč.

0
1894

Víte nakolik je váš budoucí úspěch určen vaší vrozenou inteligencí? Ekonom James Heckman se ptal vzdělaných lidí a zejména politiků, jak vidí rozdíl mezi příjmy lidí a propojení s IQ. Někteří odhadují 25 %, jiné dokonce i 50 %. Výzkum pak odhaluje, že IQ má na výdělek mnohem menší vliv 1 nebo 2 %.

IQ je jen nepatrný faktor úspěchu

Pokud je IQ pouze nepatrným faktorem úspěchu, je zde něco jiného, co odděluje nízké příjmy od těch nejvyšších. Jste chytří a nejste bohatí? Věda sice nedává zcela jasnou odpověď, ale i podle vědců jistou roli hraje štěstí. Klíčový faktor je osobnost. Ekonom James Heckman zjistil, že finanční úspěch souvisí zejména se svědomitostí, tedy osobnostním rysem, který se vyznačuje pečlivostí, vytrvalostí a také sebereflexí.

Výsledek výzkumu

Závěr vědeckého týmu, kdy byly zkoumány 4 různé datové soubory, obsahující IQ skóre, standardizované výsledky testů, známky a hodnocení osobnosti opravdu tisíců lidí ve Velké Británii, USA a Nizozemsku. Mnoho dat bylo sbíráno celá desetiletí. Databáze sledovaly nejen příjmy, ale i záznamy z trestních rejstříků, index tělesné hmotnosti a současně i sebehodnocení. Studie nakonec zjistila, že skóre, výsledky testů a známky jsou mnohem lepšími prediktory úspěšnosti dospělých než je výška IQ. Známky odrážejí nejen inteligenci, ale zejména to, co James Heckman nazývá „nekognitivní dovednosti“. Řadí sem vytrvalost, dobré studijní návyky a schopnost spolupracovat.

Nobelova cena za ekonomiku

Ekonom James Heckman Heckman s kolegou ekonomem Danielem McFaddenem získal dokonce v roce 2000 Nobelovu cenu za ekonomiku. Podle něj se úspěch odvíjí nejen od vrozených schopností, ale zejména od dovedností, které se docela dobře lze naučit. Jeho vlastní výzkum pak prokazuje, že naše investice a zásahy do výchovy z dětství mohou být velice užitečné a naše svědomitost je mnohem významnější a tvárnější než IQ. To, co vložíme do dětí, se nám pak bohatě vrátí.

IQ versus vytrvalost

IQ jistě hraje roli. S hodnotou IQ 70 nebudete schopni dělat věci, které jsou pro člověka s IQ 190 hračkou. James Heckman ale říká, že mnoho lidí se neprosadí na trhu práce, protože jim chybí dovednosti, které nejsou změřitelné inteligenčními testy. Neumějí se chovat při pracovních pohovorech, přijdou klidně pozdě a nevhodně se obléknou. V zaměstnání jasně dají najevo, že nebudou dělat o nic víc než je nutné pro výkon jejich práce. To je dělí od pocitu vítězství. Jejich výzkum má sloužit pro zlepšení všeobecného blaha člověka.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here