1. 1. Den obnovy samostatného českého státu

0
3511

Dle zákona č. 245/2000 Sb. se slaví až od roku 2001, neboť zákon vstoupil v platnost 29. června. Jako Nový rok byl pak zmíněn v zákoně č. 93/1951 Sb. a označen jako ostatní svátek. Právě od roku 2001 se 1. leden tedy neslaví jen jako Nový rok, ale také jako státní svátek Den obnovy samostatného českého státu.

Česká a Slovenská Federativní Republika – ČSFR

Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika – ČSFR. Obě republiky v té době měly svou vlastní zákonodárnou národní radu a národní vládu. Centrálními federálními orgány byl v té době prezident, Federální shromáždění a federální vláda. Uspořádání platilo do 31. prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniklo Československo. Společný stát Čechů a Slováků pak existoval 74 let, 2 měsíce a 3 dny.

Česká republika a Slovenská republika

V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě 2 nové samostatné státy, tedy Česká republika a Slovenská republika. V té době se o tom dohodli představitelé politických stran, které vyšly vítězně z parlamentních voleb v roce 1992. V České republice to bylo ODS a ve Slovenské republice HZDS. Obě strany nenašli oboustranně přijatelnou formu soužití těchto dvou zemí v jednom státě. Před tím probíhal zcela nekonečný maraton česko-slovenských jednání o kompetencích, o státoprávním uspořádání a pak o rozdělení státu. K tomu pak došlo i přes to, že současné politické a ekonomické faktory spíše nahrávaly integraci a spojování do většího celku.

Dokumenty o budoucí spolupráci

Koncem roku 1992 došlo k projednání základních dokumentů o budoucí spolupráci samostatných republik. Byla vytvořena celní unie mezi ČR a SR, dále pak smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů a o sociálním zabezpečení, k tomu i smlouvu o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, dále pak zákon o dělení majetku federace a jeho převodu na republiky, a v neposlední řadě i dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic. Dne 25. 11. 1992 na 5. společné schůzi Federálního shromáždění ČSFR byl také přijat ústavní zákon o zániku ČSFR.

Vznik Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Bývalá Česká národní rada se pak nově přeměnila v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Dne 19. ledna byla Česká republika přijata za člena OSN. Dne 26. ledna byl zvolen prezidentem České republiky Václav Havel. Dne 30. ledna bylo oficiálně oznámeno, že bude provedena také měnová odluka měn obou států a následně dně 8. února začala na území České republiky platit vlastní měna, jenž vznikla okolkováním federálních platidel. Rozpadem Československa v této době nedošlo k destabilizaci poměrů ve střední Evropě. Mezi dvěma samostatnými státy jsou korektní a přátelské vztahy.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here