Jak neztratit lídra už v mateřské školce

0
1538

Česká republika ztrácí budoucí lídry už v dětství, třeba v mateřských školách. Chybí nám více sebevědomých lídrů a ztrácíme konkurenceschopnost. Náš vzdělávací systém na zavedení nějakých systémových pravidel pro práci s malými, dětskými talenty a lídry zatím vůbec nemyslí. Klíčové vlastnosti našich budoucích vůdců se mají rozvíjet především do 10. let dítěte. Jde o schopnost organizovat skupinu, vyjednat řešení, vcítit se do situace jiných a porozumět citům i motivacím. Jde o znaky vlastností dětských lídrů, které již vykazují v každodenních situací ve školkách. Výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v mateřských školách upozorňuje na projevy chování budoucích lídrů, které lze vysledovat téměř u každého dítěte.

Jak poznat budoucí lídry

Jan Voda, propagátora výchovy budoucích lídrů na našich školách a expert České manažerské asociace – ČMA, tvrdí, že většina dětí v předškolním věku má značný lídrovský potenciál. Lídrem se nerodíme, ale díky osvojování si vůdčích dovedností se jím postupně stáváme. Sonda je podle modelu Pata Williamse, bývalého hráče americké Národní basketbalové ligy, jenž oslovil více jak 600 vůdčích osobností amerického veřejného života, vedl interview a shromážděné poznatky. Pak sepsal 25 shodných znaků úspěšných osobností.

Jaké hledat znaky

 1. Výborné charakterové rysy, jako spolehlivost, oddanost, integrita a služba ostatním.
 2. Nebojí se promluvit, říkají, co si myslí, neberou ohled na to, co si o nich myslí ostatní.
 3. Mají kreativní nápady a jsou flexibilní.
 4. Pouštějí se do řešení problémů, dokáží zhodnotit situaci a uvědomit si problém, umět zmobilizovat lidi a najít zdroje k řešení.
 5. Mají odvahu stát si za svým, více jim jde o to, že mají pravdu, než o oblíbenost.
 6. Dovedou dobře jednat s lidmi, „people skills“ – emoční inteligence a sociální kompetence, vciťují se do ostatních, rozumí jim a navazují s nimi vztahy.
 7. Nedají se zastavit, jsou odolné, snadno se zotavují z chyb a nebojí se riskovat.
 8. Mají vášeň, emoce, entusiasmus, náruživost, hluboký zájem o cokoliv, co přenáší i na ostatní.
 9. Efektivně komunikují, dokáží mluvit před ostatními, získat si je a nadchnout je.
 10. Jsou dychtivé naslouchat a učit se, dávají dobrý pozor, když mluvíte, kladou otázky, zajímají se a řídí se instrukcemi.
 11. Nevzdávají se a jsou vytrvalé a rozhodné.
 12. Mají sebevědomý postoj, nebojí se vystoupit, zpochybnit autoritu a nabídnout nové nápady a pohledy.
 13. Jsou zvídavé, pídí se, hledají nové věci a kriticky přemýšlejí.
 14. Hlásí se jako první a dokládají tak zájem a angažovanost na věci.
 15. Nehroutí se pod tlakem, udržují chladnou hlavu, nepanikaří, nechávají si čas na rozmyšlení a jsou trpělivé.
 16. Touží systematicky a tvrdě pracovat na čemkoli, co je třeba udělat.
 17. Jsou houževnaté, do všeho jdou na 100 %, dokáží vzdorovat kritice, bolesti a nespravedlnosti.
 18. Mají smysl pro humor, uvolňují tenze mezi lidmi a šíří optimismus.
 19. Jsou připravené převzít odpovědnost a řízení, „chtějí míč“, neztrácejí hlavu, když šance na výhru spočívá na jejich bedrech, jsou odpovědné za to, co říkají i dělají a nesvalují to na někoho jiného.
 20. Přijímají rozkazy a dokáží se podřídit autoritě, rozumí hodnotě poslušnosti a soudržnosti týmu.
 21. Mají smysl pro spolupráci a pospolitost, nevyčleňují se od ostatních, zapojují ostatní do činnosti a mají týmového ducha.
 22. Jejich „problémové chování“ značí určitý potenciál a odhlédneme-li od nedostatku disciplíny, mají tyto děti kvality a při vhodném vedení mohou být zapřaženy pro společnou věc, lze z nich udělat lídra.
 23. Mají pozitivní a trpělivý přístup, neztrácejí energii stížnostmi, soustředí se na pozitivní stránky místo na kritiku a důvěřují ostatním.
 24. Jsou populární a přijímaní, jsou spíše respektovaní než oblíbení a nesnaží se každému zalíbit.
 25. Mají duchovní sílu, vyzařují respekt, vznešenost a mravní převahu.

Dětský leadership

Ve vyspělých zemích se podporou leadershipu zabývají, ale u nás je vzdělávací systém nastaven tak, že se u dětí se v mateřské a základní škole vůdcovské dovednosti nerozvíjejí. Výchova leadershipu je využitelná pro oblast podnikání, politiku, manažery, neziskovou sféru i sport. Rozvoji profesních schopností aktivních manažerů se věnuje Česká manažerská asociace. Postupem času se dovednosti dětí bohužel vytrácejí. Situaci chce změnit ČMA podporující ve spolupráci se Senátem ČR projekt Hledání výjimečnosti i projekt Technické školky, orientovaný na rozvoj polytechnických dovedností dětí. Prezidentem České manažerské asociace je Pavel Kafka.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here