20. – 21. 10. – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

0
1527

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat 20. a 21. října 2017. Dne 19. dubna 2017 prezident republiky Miloš Zeman svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017, vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání právě na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Volby doma i v zahraničí

Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky budou volby probíhat také mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Jak volit v parlamentních volbách 2017

Termín voleb je následující. Podle Článku 17, odst. (1) Ústavy České republiky, se Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konají ve lhůtě počínajícím 13. den před uplynutím volebního období a končícím dnem jeho uplynutí. Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 se tak letos budou konat v pátek a sobotu ve dnech 20. až 21. října 2017. Volit může každý svéprávný občan České republiky, který již dosáhl v době konání voleb věku 18 let.

Průběh hlasování

V případě voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR si každý volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek kandidujícího subjektu, tedy strany, hnutí a koalice, který chce v těchto volbách podpořit. Obálku s lístkem pak vhodí do hlasovací urny. Parlamentní volby umožňují každému voliči preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce a jméno zvoleného kandidáta může zakroužkovat. Tuto preferenci může každý volič udělit maximálně pro 4 kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. Tímto zvýhodněný kandidát může díky těmto preferenčním hlasům přeskočit kandidáty uvedené na kandidátní listině před ním.

Kde se dá volit

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o nichž voliče informuje příslušný obecní úřad nejpozději 15 dnů před volbami. Jde o zavedené místo v předchozích letech. V případě závažných zdravotních důvodů může volič požádat obecní úřad o možnost hlasování mimo volební místnost. Volební lístky dostane každý volič do schránky nejpozději jeden den před začátkem voleb ve svém trvalém bydlišti v obálce. Pro každou politickou stranu, hnutí a koalici je jeden lístek a hlasovací lístky si může volič vyžádat také v samotné volební místnosti.

Systém a pravidla parlamentních voleb

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají vždy každé 4 roky podle zásady poměrného zastoupení. Do dolní komory parlamentu se volí 200 poslanců a volby vždy vyhlašuje prezident ČR. Kandidovat může každý svéprávný občan, který je starší 21 let. Podle zákona se také vždy volby konají v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Jednotlivé kraje, tedy všech 14, se dělí na volební okrsky a každý kraj má vždy určen maximální počet kandidátů na kandidátní listině. Například nejvíce je jich pro Prahu a Moravskoslezský kraj, kde jej jich 36 a nejméně naopak v Karlovarském kraji v počtu 14.

Počítání hlasů a přidělování mandátů

V každém okrsku pak obdržené hlasy spočítá volební komise, která výsledky předá příslušnému krajskému pracovišti Českého statistického úřadu – ČSÚ, který ještě počet hlasů přepočítá na mandáty a rozdělí je mezi kandidující subjekty. Strany i hnutí, které nesplní stanovenou uzavírací klauzuli získaný hlasů 5 % v rámci celé ČR, jsou vyřazeny a na mandát nemají nárok. Mandáty jsou kandidátům strany přiřazovány podle jejich pořadí uvedeného na kandidátkách. Ovlivnit toto přiřazování mohou voliči díky preferenčním hlasům, jak je uvedeno výše.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here