Kudy vlastně všude chodili sv. Cyril a Metoděj

0
2738

Cyril a Metoděj, nebo také Konstantin a Metoděj, přišli ze Soluně na Velkou Moravu v 9. století. Jejich příchod na naše území se z pohledu dějin označuje jako příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí. Spolupatroni Evropy a Slovanští věrozvěstové vytvořili písmo jménem hlaholice a prosadili staroslověnštinu jako oficiální jazyk, v té době jako jazyk bohoslužebný.

Cyril a Metoděj

Slovanští věrozvěstové dorazili na Velkou Moravu pravděpodobně na jaře roku 863. Hlavní impuls k odstartování jejich cesty bylo poselství knížete Velké Moravy Rostislava určené vládci byzantské říše Michalu III. Hlavním důvodem tedy byla snaha o zřízení biskupství na území tehdejší Velké Moravy, které mělo omezit vliv východofranské říše. Došlo k nahrazení německých kněží a ke snaze snížit závislost země s omezením nároků na zemi uplatňované pasovským biskupem. Cyril, vlastním jménem Konstantin, pak vytvořil z jazyka slovanského obyvatelstva z okolí Soluně zmíněné první slovanské písmo, hlaholici.

Překlady bible a další události

Oba bratři začali překládat bibli a další církevní spisy do staroslověnštiny. Ve staroslověnštině také nově byly slouženy bohoslužby. V roce 869 Cyril zemřel a v tentýž rok na podzim byl Metoděj vysvěcen za prvního arcibiskupa na Moravě. Na to začaly velmi časté spory s latinským klérem. Metoděj se pak musel obhajovat i před samotným papežem a na čas byl uvržen i do vězení. Po smrti Metoděje v roce 885 byli jeho žáci ze země vyhnáni. Jeho hrob nebyl dosud nikdy nalezen.

Svatý Konstantin

Byl zvaný Filosof a narozený 827 v Soluni, zemřel 14. února 869 v Římě. Byl mladším z obou bratrů, jedním z nejvýznamnějších učenců své doby, dále pak vynikajícím teologem, řečníkem i polyglotem. Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli a vedl mnoho zahraničních nábožensko-politických misí i teologických disputací. Nějaký čas strávil v klášteře společně se svým bratrem, kdy začíná jejich společná činnost. Jako mnich vstoupil do kláštera velmi krátce před svou smrtí v Římě. Tam přijal řeholní jméno Cyril, pod kterým je mnohem známější.

Svatý Metoděj

Narozený 813 v Soluni a zemřel 6. dubna 885 na Moravě. Křestním jménem byl Michal. Starší bratr Konstantina byl nejprve byzantským státním úředníkem, pak mnichem v klášteře, kde přijal své jméno Metoděj. Společný pobyt v klášteře z něj udělal nejbližšího spolupracovníka svého bratra, se kterým vykonával zahraniční cesty ve službách Byzance. Po Konstantinově smrti vedl velkomoravské misie a završil společné dílo, které statečně hájil až do své smrti. Největším úspěchem bylo zřízení moravsko-panonské arcidiecéze, kde se stal prvním arcibiskupem.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here