6. 7. 2017 Den upálení mistra Jana Husa

0
3017

Mistr Jan Hus je bezesporu velmi významnou postavou v našich dějinách. Narodil se kolem roku 1370 v Husinci, kde byl římsko-katolickým knězem, reformátorem a kazatelem. Je jedním z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů. Nejprve vyučoval na pražské univerzitě a ve svých náboženských pracích kritizoval zejména mravní úpadek církve, za což jej Katolická církev označila za kacíře. Následoval známý kostnický koncil, kde byl také jako kacíř odsouzen a následně upálen, protože zcela odmítl odvolat své učení. Byl upálen i přes fakt, že se císař písemně zaručil za jeho bezpečnost. Jako reformátora jej Katolická církev uznala až dlouho po té, v moderní době, kdy tak učinil tehdejší papež Jan Pavel II.

 

Den upálení mistra Jana Husa

Výňatek je z textu Dekret kutnohorský, který je podepsaný 18. ledna 1409 jeho autory Jeronýmem Pražským a Janem Husem. Ve stejném roce v říjnu byl Jan Hus zvolen prvním rektorem univerzity české, univerzity národní, dosud pražského vysokého učení. Text se dá velmi dobře použít i v dnešní době.

„Ač zajisté každý člověk jest povinen každého člověka milovati, přece jest zapotřebí, aby toto milování vycházelo toliko z lásky zřízené; pročež cizinci dáti v lásce přednost před domácím jest řádné lásky zvrácení, ježto pravá láska vždycky počíná u sebe sama, a následovně na potomstvo podle příbuznosti se převádí, …“

Mistr Jan Hus

Mistr Jan Hus se narodil v Husinci a toto své rodiště tak učinil známým nejenom v okolí, ale i ve světě. Marodil se v roce 1369 podle Palackého, ale podle jiných zase v roce 1373, podle tehdejší tradice v domě Nánovském nyní čp. 36. Jan Hus se narodil rodičům stavu obecného, avšak na tu dobu vždy poněkud zámožnějších. Působil jako velký kazatel v kapli Betlémské v Praze, než byl v červnu roku 1412 známou klatbou z Prahy vykázán. Šířil své učení také ve svém rodném kraji. Ve vesnici Chlístové se až dodnes ukazuje prastará lípa, pod kterou údajně Jan Hus své učení často vykládal.

Učení Jana Husa

Učení mistra Jana Husa se v kraji velmi rozšířilo a nakonec vniklo až do Bavor k Pasovu. Již v roce 1410 se silně rozmohlo podle Zlaté stezky a pasovský biskup Jiří se celé 4 neděle zdržoval v Griesbachu a Waldkirchenu, aby svou osobní přítomností a vlastním napomínáním svých duchovních i poddaných této neblahé novoty vystříhal, tedy je odvrátil od výkladu a učení Jana Husa. Dne 11. října 1414 se pak Jan Hus odebral do Kostnice, kde byl po odsouzení dne 6. července 1415 upálen.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here