15. 3. Světový den spotřebitelských práv

0
1508

Dne 15. března si každoročně připomínáme, že právě ochrana našich spotřebitelských práv není vždy samozřejmostí. Současný systém ochrany slabší smluvní strany nebyl vždy k dispozici. Ochrana spotřebitele se stále rozvíjí a i v současné době se potýkáme s mnohými problémy. Dne 15. března 1962 vystoupil americký prezident J. F. Kennedy na půdě Kongresu a vyhlásil 4 základní teze na ochranu spotřebitelů. Následně pak celosvětová spotřebitelská organizace Consumers International právě na základě tohoto vystoupení v roce 1983 prohlásila 15. březen za Světový den spotřebitelských práv.

4 základní spotřebitelská práva prezidenta J. F. Kennedyho

  • právo na bezpečnost výrobků a služeb
  • právo na informace
  • právo na výběr – právo volby
  • právo být slyšen – zejména v oblasti reklamací

Celosvětová spotřebitelská organizace doplnila další 4 práva

  • právo na uspokojení základních potřeb – jídlo, pití apod.
  • právo na náhradu
  • právo na spotřebitelskou výchovu
  • a právo na zdravé životní prostředí

Ochrana spotřebitele v ČR

Pomocí v nouzi českých spotřebitelů je specializovaná Asociace SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, kam se lze obrátit o rady související se spotřebitelskými otázkami. Sdružení obrany spotřebitelů ČR pozitivně hodnotí, že se právě díky implementaci evropské legislativy významně rozšířila zákonná práva spotřebitelů v České republice. Přetrvávajícím problémem spotřebitelů v České republice je zejména obtížná dosažitelnost práva. Přetrvávají potíže ve vztahu mezi spotřebiteli a podnikateli, a dále pak nedostatečná informovanost. Neznalost práv na obou stranách komplikuje řešení problémů.

Nedostatečná informovanost

Stále mnoho českých spotřebitelů nezná svá práva a často ani netuší, že je prodávající povinen vyřídit jeho reklamaci do 30 dnů, od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání lze odstoupit do 7 dnů bez udání důvodu a od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů. U nás se nejčastěji řeší reklamace obuvi, mobilních telefonů a textilu.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here