20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež, Světový den frankofonie i Světový den štěstí

0
1849

Dne 20. 3. slavíme hned několik událostí a stanovených dnů. Světový den divadla pro děti a mládež se slaví od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež. Na stejný den byl stanoven i Světový den frankofonie od roku 1912 vyhlášený Mezinárodní organizací Frankofonie. V neposlední řadě je to i Světový den štěstí slavený od roku 1970 vyhlášený Valným shromážděním OSN.

Světový den divadla pro děti a mládež

Mezinárodní den divadla pro děti a mládež i jeho oslavy se v médiích zatím příliš nepropagují. Přitom se v tento den v mnoha divadlech po celé ČR zejména pro děti a mládež připravuje bohatý program. Zejména prostřednictvím divadelní kultury v tento den oslavujeme uznání práv dětí a mládeže na kulturní a umělecké obohacení. A právě divadlo může být významným prostředkem, jak dětem sdělovat různé informace.

Světový den frankofonie

Mezinárodní den Frankofonie je dnem věnovaným podpoře francouzského jazyka, francouzské kultury a jejich následného rozvoje. Podepsáním smlouvy z Nigamey v Nigérii se signatáři zavázali k politickým jednáním a spolupráci při zajištění solidarity ve prospěch obyvatel členských států a vlád. Jde o závazek k respektu vůči kulturní a jazykové různorodosti členů, k podpoře francouzského jazyka i míru s důrazem na udržitelný rozvoj. Frankofonní zemí není jen Kanada a Francie, ale i bývalé francouzské koloniální státy. Během oslav světového dne Frankofonie se můžete seznámit s francouzskými specialitami a delikatesami.

Světový den štěstí

Mezinárodní den štěstí nabádá zejména k radosti a optimismu. Každý člověk má o štěstí jiné představy. Někdo pro pocit štěstí potřebuje hmotné statky, jiný vidí jeho zdroj v jeho zdraví a zdraví svých nejbližších. Vše je podpořeno genetikou, výchovou a hodnotami vštěpovanými od mala okolím. Podle valného shromáždění OSN patří snaha o štěstí k základním lidským cílům, a proto by všechny vlády měly pečovat o štěstí svých obyvatel a nehodnotit pokrok jen na základě ekonomických ukazatelů. Všechny státy OSN se pak usnesly, že vyhlásí tento den Mezinárodním dnem štěstí.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here