20. 3. Světový den vrabců

0
3162

Vrabec domácí byl dříve běžný a všudypřítomný zpěvný pták. V dnešní době je v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Právě kvůli úbytku vrabců byl organizací Nature Forever Society 20. březen roku 2010 vyhlášen jako Světový den vrabců – World Sparrow Day. Celosvětové dramatické snižování populace těchto ptáků narůstá. V České republice žijí dva druhy vrabců, domácí a polní. Jejich počet se ale v posledních desetiletích snížil o desítky milionů.

Světový den vrabců si připomínají hlavně ornitologové

Vrabec domácí je v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem a tohle dramatické snížení početnosti se projevuje zejména ve velkých městech. Kvůli úbytku vrabců byl proto 20. březen vyhlášen jako Světový den vrabců. Ornitologové a příznivci oblasti ochrany přírody a ornitologie v tento den pořádají různé akce. Pořádají se procházky za ohroženými městskými vrabci. Účastníci procházky se mohou těšit na poutavé vyprávění o životě našich vrabců, o největších důvodech jejich ohrožení a jak jim můžeme pomoci. Součástí akce bývá pozorování vrabců a bude se vám hodit dalekohled.

Druhy vrabců u nás

Vrabec domácí je větší a žije převážně v blízkosti našich lidských obydlí. Samice tohoto vrabce je světle hnědá a samec je zbarvený výrazněji, má tmavě hnědá křídla, šedý vršek hlavy, bílou líc a černou náprsenku. Hnízdí v dutinách na budovách a někdy i ve volných hnízdech v korunách stromů. Vrabec polní žije v zemědělské krajině, tedy v sadech a zahradách. Samec i samice jsou u tohoto vrabce zbarveni stejně. Oba mají kaštanově hnědý vrch hlavy a bílou líc s černou skvrnou. Hnízdí v dutinách stromů a v ptačích budkách. Živí se hlavně hmyzem a semeny plevelů.

Příčiny úbytku vrabců

Početnost vrabců domácích ovlivňuje nedostatek potravy v úzké souvislosti se změnou osevních postupů a snižováním živočišné výroby. Jasný fakt, že jsme přestali orat pole a pěstovat na našich zahradách plodiny, ale i přestali přemýšlet o střídání plodin či dodávání hnoje do půdy, protože ten nic nenahradí, má vliv nejen na drancování půdy, eroze, ale i úbytek ptactva a dalších živočišných druhů. Významná je na víc i ztráta hnízdních míst kvůli zateplování obytných staveb ve městech i na venkově, nebo změna složení a údržby městské zeleně.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here