12. 3. 1999 – Vstup ČR do NATO

0
3642

NATO neboli North Atlantic Treaty Organisation, je Organizace Severoatlantické smlouvy, tedy mezinárodní vojenská organizace. Organizace NATO byla založena 4. dubna 1949 podpisem Washingtonské smlouvy, která v této době velmi účelně zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií právě jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě.

Základem Washingtonské smlouvy je hlavně článek 5

„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“

Obávaný útok

Tento článek měl v době založení organizace NATO především odradit Sovětský svaz a jeho satelity od útoku na západní Evropu. Dnes už je doufám zřejmé, že Rusko a bývalé státy Sovětského svazu mají jiné starosti, než aby útočili a navíc je až s podivem, jakou má právě Rusko trpělivost s provokacemi přicházejícími zejména z Ameriky a dalších kousků světa. Obávaný útok Sovětského svazu samozřejmě nikdy nepřišel a z dnešního pohledu je organizace tak trochu úsměvná a zbytečná. Členské státy NATO poprvé použily článek 5 dne 12. září 2001 jako odpověď na teroristické útoky v USA, konané o den dříve, tedy 11. září 2001. Protože jsou různé teorie i o tom, kdo vůbec tyto útoky zapříčinil, tato organizace je ještě o dost zbytečnější.

Studená vílka ta tam

Cílem Severoatlantické Aliance bylo zajistit bezpečnost všem svým členům. Po skončení studené války a rozdělené Evropy má Aliance spolupracovat na zajištění bezpečnosti v Evropě. Aliance změnila svoje politické a vojenské složení pro možnost je využít při řešení krizových i mírových úkolů ve spolupráci se státy, které nejsou členy NATO a s dalšími mezinárodními organizacemi. Pokud se po všech historických zkušenostech naše ČR domnívá, že by jí některé země z NATO snad pomohly, jde o velmi naivní představu.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here