Jak poznat své silné stránky a na co máme talent

0
3476

Talent je přirozený způsob chování a myšlení, které jsou nám podle posledních výzkumů buď vrozené, nebo vznikají už ve velice nízkém věku, kdy se také musí cíleně rozvíjet, určitě do 10 let věku dítěte.  Je nutno dodat, že talent sám o sobě nestačí. Je nutná určitá časová investice, kterou bezpodmínečně musíme vložit do rozvoje dovedností, znalostí a učení. Tím svému talentu umožníme postupně vyrůst až do silných stránek. Bodem dokonalosti je často uváděné pravidlo 10 000 hodin. Pokud má tedy člověk na danou oblast talent a následně věnuje 10 000 hodin do jejího rozvoje, tak se stane prostě nepřekonatelným.

Má talent každý?

Talent má opravdu úplně každý člověk. Zásadním problémem je, že většina lidí neví na co, a proto jej neumí ani vhodně rozvíjet. Neumíme-li svůj talent jasně pojmenovat a definovat, jakákoliv vaše aktivita může být i kontraproduktivní. Velmi dobře se může uplatnit každý, kdo svůj talent zcela jasně definuje a následně se jej snaží co nejvíce rozvíjet. Znalost talentu je klíčová, stejně jako jeho následný rozvoj do silných stránek, a to naprosto pro každého člověka, který chce být ve svém životě úspěšný. Úspěchem v tomto kontextu není pouze finanční zázemí, ale především jde o osobní spokojenost a štěstí. Bez té jsou nám totiž peníze dost na nic.

Jak najít svůj talent?

Každý, kdo talent cíleně hledá, jej nakonec také najde. Na jeho určení můžete vyzkoušet i test Strengthsfinder 2.0, vyvinutý společností Gallup na základě výzkumu v oblasti mozku, talentu a silných stránek během 40 let. Po jeho absolvování získáte velmi dobrý přehled o svých 5 nejsilnějších talentech. Test SF 2.0 má vynikající výsledky a je využíván pro vlastní potřebu i pro pracovní účely. Základem je tedy zjistit, v jakých oblastech se talent nachází a pak identifikovat možné překážky zabraňující dalšímu rozvoji talentu, odstranit je a správně jej podporovat. SF 2.0 poskytne 50 rad a doporučení, jak talent dále rozvíjet.

Jaké je věková hranice pro hledání talentu?

Čím dříve s rozvojem talentu začnete, tím lépe. U malých dětí je hlavní zodpovědnost na rodičích, školní systém v tomto směru moc nefunguje a na učitele nelze spoléhat. Děti nedokážou vědomě rozvíjet své schopnosti. Začít s rozvojem svých talentů není nikdy pozdě. Každý člověk by se měl zaměřit na stinné stránky talentu. Existují u všech lidí, jenž svůj talent nedokážou vědomě pojmenovat a rozvíjet. Například talent Achiever umožňuje definovat krátkodobé i dlouhodobé cíle a jít za nimi. Každé ráno po probuzení si začneme odškrtávat svůj seznam úkolů. Pokud jej splníme, večer jsme spokojeni, pokud ne, tak nejsme. Problém nastane, když založíme rodinu, se kterou máme trávit nějaký čas a místo toho neustále pracujeme a rodina trpí. Řešením je zahrnout rodinné úkoly a činnosti na seznam svých úkolů.

Rozvíjí firmy talenty svých zaměstnanců?

Dost českých firem se o to vůbec nezajímá a dost jich také spíše talenty zašlapává a sráží. Jiní se skrze typologii MBTI nebo jinou modifikací testu vytvořenou během 2. světové války na základě teorie Junga snaží něco dělat, ale tento přístup je dávno překonaný. Základní problém je v pojetí testu, kdy je po výsledku člověk přiřazen do jedné z 16 typů osobnosti. Silně podsouvá jen 16 typů osobností, což je nesmysl. Existuje řada lepších i horších testů a metodologií. Strengthsfinder 2.0 má asi nejlepší výsledky. Zjistíte 5 svých nejsilnějších talentů z 34 talentů obsažených v testu. Při kombinaci všech talentů a pořadí jde o více než 33 miliónů kombinací. Po vynásobení různou kvalifikací a výchovou dojdeme ke zjištění, že každý člověk na celém světě je zcela unikátní. A z toho je třeba vycházet.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here