5. 12. Mezinárodní den dobrovolníků

0
2947

Mezinárodní den dobrovolníků vyhlásila OSN roku na 5. prosince 1985 a slaví se tedy od roku 1986, kdy si společnost poprvé připomněla, jak jsou dobrovolníci důležití v prospěch celé naší společnosti. Pro dobrovolníky není přednostně důležitý výdělek z práce, a proto když konají svou práci, pomáhají takto například chudším, hendikepovaným a slabším lidem. Případný výtěžek z akcí, které jsou pořádány, jde na dobročinné účely. Práce dobrovolníků probíhá neustále, ale na veřejnosti je většinou ve velkém vidět až při větších katastrofách, jako povodně nebo zemětřesení.

Mezinárodní den dobrovolnictví

Dobrovolnictví je zejména o dobré vůli a nadšení lidí. Mezinárodní den dobrovolníků je Organizací spojených národů stanoven na 5. 12 a mnoho různých organizací v tento den pořádá různé kampaně a oslavy. Smyslem Mezinárodního dne dobrovolníků je zejména poukázat na přínos práce dobrovolníků a každoročně připomenout nutnost šíření této myšlenky. Tento den je příležitostí pro všechny organizace a dobrovolníky ke zviditelnění jejich práce. Každá organizace si tak může vymyslet vlastní program, jak své dobrovolnictví zviditelnit. Aktivity organizací jsou různé, poslání však mají, všude na světě stejné.

Mezinárodní den dobrovolníků

Je třeba ocenit lidi, kteří dobrovolně věnují svůj čas, zkušenosti i životní elán mnoha prospěšným činnostem. Mezinárodní den dobrovolníků chce také přilákat nové dobrovolníky a otevřít tak všem lidem nový prostor pro seberealizaci. K příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků se děkuje všem dobrovolníkům, kteří s různými dobrovolníky spolupracují. Bez dobrovolníků by se neobešly všechny aktivity, jako jsou sobotní výlety, letní pobytové i příměstské tábory a mnoho dalších činností.

Mezinárodní den dobrovolníků a ADRA

V současnosti má ADRA v České republice 11 dobrovolnických center. První z nich vzniklo ve Frýdku-Místku a zájem o dobrovolnickou činnost rozhodně neklesá. V České republice má dobrovolnictví velkou tradici a v databázi ADRA je asi 1 800 dobrovolníků, kteří odpracovali dohromady víc jak 80 000 hodin. Dobrovolníci doposud pomáhali ve více než 140 sociálních a zdravotnických zařízení. Všem dobrovolníkům se právě v tento den děkuje za jejich bezúplatnou službu lidem.

Mezinárodní den dobrovolníků, INEX – SDA a další organizace

INEX je Sdružení dobrovolných aktivit – INEX-SDA. Na české dobrovolnické scéně působí čtvrtstoletí. V INEX-SDA probíhají dobrovolnické projekty podporující otevřenou společnost, respekt ke kulturním odlišnostem a udržitelný rozvoj. INEX-SDA eviduje kolem 2 500 zahraničních workcampů, 35 českých workcampů a asi 1 500 dobrovolníků. Vedle INEX-SDA se českému a mezinárodnímu dobrovolnictví věnují i mnohé další významné organizace, jako je Tamjdem, Duha nebo Hestia. Pro Duhu je dobrovolnictví okrajovou činností, a proto dobrovolníky s náročnějšími dobrovolnickými požadavky přesahujícími zmíněné workcampy odkazují právě na INEX-SDA.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here