3. 3. Světový den divoké přírody

0
2255

Dne 3. března si připomínáme Světový den divoké přírody – World Wildlife Day, k němuž se z roku 1999 váže i Washingtonská úmluva. Světový den divoké přírody je příležitostí k oslavě krásných a mnoha rozličných forem divoké přírody. Tento den vyzdvihuje význam ochrany přírody pro lidstvo. Shodli se na tom představitelé 68. zasedání Valného shromáždění OSN dne 20. prosince 2013 právě při jeho vyhlášení.

Nebezpečí ilegálního obchodu

Toto datum 3. března nebylo pro Světový den divoké přírody zvoleno náhodně. Je to také den, kdy v roce 1973 vstoupila platnost Úmluva o mezinárodním obchodu právě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a současně i planě rostoucích rostlin – CITES. Ta hraje velmi důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní obchod současně neohrozil přežití jednotlivých druhů. Právě prostřednictvím CITES už 180 zemí světa hájí v současnosti asi 5 000 druhů zvířat a dokonce kolem 29 000 druhů rostlin před velkou hrozbou jejich vyhubení v přírodě zejména pro nadměrné využívání při obchodování. Naše Česká republika se k CITES připojila v roce 1992.

Světový den divoké přírody

Světový den divoké přírody si tak dnes připomíná značný nárůst kriminality při ilegálním obchodu s ohroženými druhy rostlin i zvířat. Tento významný den pro mezinárodní ochranu přírody značně apeluje na celospolečenské vnímání závažnosti neustále narůstajícího organizovaného zločinu při nelegálním obchodu s ohroženými druhy. Jde o srovnatelnou úroveň s dalšími závažnými typy kriminalit, jakými je mezinárodní obchod se zbraněmi a drogami. Také v České republice byla zaznamenána celá řada významných případů nelegálního obchodu s různými exempláři ohrožených druhů. Jmenovat můžeme obchod se slonovinou, rohy nosorožců nebo třeba tygřími kostmi. Ministerstvo životního prostředí věnuje této problematice zvýšenou pozornost.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here