1. 3. Den nulové diskriminace i Mezinárodní den civilní obrany

0
2204

V den 1. března slavíme hned několik významných vyhlášených dnů. Mezinárodní den omylů v kalendáři, tedy 30. 2. Dále pak na 1. březen připadá oslava Mezinárodního dne civilní ochrany vyhlášeného v roce 1972 International Civil Defence Organisation a 1. březen je také významný Den nulové diskriminace který vyhlásila roku 2014 organizace UNAIDS.

Den nulové diskriminace

Den nulové diskriminace má za cíl připomenout zejména fakt, že každý člověk má právo na plnohodnotný a důstojný život, bez ohledu na to, odkud zrovna pochází nebo jak vypadá. Na světě ale i v současné době stále žije mnoho lidí, kteří jsou diskriminaci vystavováni opravdu každý den. K nerovnému zacházení dochází zejména kvůli náboženskému vyznání, dále kvůli rase, sexuální orientaci, tělesnému i psychickému postižení, ale třeba i věku a pohlaví. Tento den by měl tedy všeobecně informovat a přispět ke zvýšení povědomí, a v neposlední řadě následně vést k toleranci a soucitu.

Civilní ochrana obyvatelstva

Civilní ochrana je podle definice souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a zároveň dalších takto zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, které jsou prováděny s cílem minimalizace mnoha negativních dopadů mnoha možných mimořádných událostí a k tomu i krizových situací na zdraví a životy lidí, stejně jako na jejich životní podmínky. Civilní ochrana se zároveň stává za válečného stavu součástí systému obrany státu a navíc zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949, přijatého v Ženevě dne 8. června 1977. Jedná se o sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb., Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here