20. 2. Světový den sociální spravedlnosti

0
1887

OSN vyhlásilo v roce 2007 Světový den sociální spravedlnosti. Pak ale nastala roční pauza a lidé si připomněli 20. února tento den poprvé až v roce 2009. Tento světový den se nyní zaměřuje na sociální spravedlnost. Hlavním cílem je boj o odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, uplatňování a dodržování rovnosti a vzájemného respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná je tedy zejména solidarita a rovnost. Právě tyto dvě slova znamenají naprostý základ hodnot každé společnosti.

Valného shromáždění OSN

Na 62. zasedání Valného shromáždění OSN v listopadu 2007 byl vyhlášen 20. únor za Světový den sociální spravedlnosti a to odstartovalo koloběh celkového dění. Sociální spravedlnost se zaměřuje nejen na odstranění chudoby, ale i na následnou podporu sociální integrace. Sociální spravedlnost je založena na hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, na přístupu k sociální ochraně a na uplatňování lidských práv ve všech oblastech vašeho života, včetně oblasti bezpečnosti při práci. Právě rovnost a solidarita představují ty nejzákladnější hodnoty všech společností. Podle definice jsou zejména sociálním vyloučením ohroženi lidé trpící hmotným nedostatkem nebo ročně pracující méně než 20 % běžné pracovní doby. Práce očividně člověku prospívá.

Rovnost a solidarita

Právě rovnost a solidarita představují základní hodnoty všech společností. OSN také rozhodlo o vytvoření mnoha opatřeních právě na jejich podporu na národní, regionální, ale i na mezinárodní úrovni. Aby sociální spravedlnost fungovala vždy tak, jak má, je zejména důležité dodržovat listinu lidských práv a základních svobod. Tento důležitý den není určen pouze pro členské státy. Pomoci a zapojit by se měli všichni, každý je k tomu zejména tohoto dne vyzván.

Celosvětové akce

Střední školy, základní školy i univerzity v době tohoto světového dne každoročně připravují různé akce, které úzce souvisejí s tématem chudoby, sociálního i hospodářského vyloučení nebo s tématem nezaměstnanosti. Pořádány jsou různé akce, přednášky a besedy, kde přednáší významné osobnosti, ať už jsou to politici či ekonomové, nebo členové nějaké významné instituce nebo organizace.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here