1. 3. 1955 byla vyhlášena CHKO Český ráj

0
3610

Dne 1. března v roce 1955 proběhlo vyhlášení CHKO Český ráj na chráněné území. Český ráj je nejstarší CHKO na našem území. Celkem 1800 km2 patří mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější turistické oblasti u nás v ČR a tvoří přirozený předěl mezi středočeskou rovinou a krkonošským podhůřím. Romantické pojmenování kraje Český ráj se uchytilo počátkem 19. století, kdy čeští umělci a další představitelé veřejného života zejména hojně využívali zdejší lázně s názvem Sedmihorky.

CHKO Český ráj

Posláním CHKO Český ráj je snaha o zachování původního rázu krajiny a udržení biologické rozmanitosti. Oblast tvoří zejména kvádrové pískovce pocházející z druhohor, které byly ve třetihorách díky erozním silám takto tvarovány. Dnešní bizarní útvary a skalní města jsou prostě jedinečná. Vedle jeskyní a závrtů v krajině najdeme i unikátní skalní brány a okna. Symbolem kraje jsou zcela jistě tvarově unikátní Trosky se zříceninou hradu. Mezi velké zdejší historické zajímavosti patří hrady Kost, Valdštejn a Hrubý Rohozec. Oblast získala statut geoparku UNESCO a je teprve 22. členem evropské sítě geoparků a navíc prvním na území nedávno přijatých členů EU. Status geoparku získává vybraná oblast na 3 roky, získá prestižní postavení, usnadnění přístupu k evropským dotačním fondům a zvýšení turistického ruchu.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here