Vychovejte si velkého lídra

0
1621

Protože český vzdělávací systém absolutně výchovu a rozvoj dětských lídrů nepodporuje a oni tak postupně ztrácí své schopnosti, nejvíce práce mohou udělat rodiče, tím, že si dají záležet na tom, co bude jejich dítě dělat a budou ho v tom podporovat. Rozvíjet u dětí kritické myšlení je nejdůležitějším úkolem pro jejich budoucnost. Zejména nástup technologií, rychlé a zběsilé, kdy lepší počítače dokáží ve velké míře nahradit člověka, jsou kladeny na člověka mnohem větší nároky než dřív. Budoucnost ocení zejména naši kreativitu a kritické myšlení.

Kritické myšlení

Kritické myšlení je schopnost umět zručně pracovat zejména se svým rozumem a logikou. Můžeme tímto způsobem odhalit dezinformace, mýty i polopravdy, dopátrat se kvalitních a užitečných informací, a nalézat východiska. Schopnost uvědomění si klamů a iluzí ovlivňujících naše vnímání a rozhodování, je oním významným prvním krokem k umění jejich překonání a k rozumnějšímu jednání. Jde o cestu k větší objektivitě a růstu bez zasáhnutí náhody. Eliminace chyb již na počátku. Vezměte si na pomoc knihy a výzkumy a pusťte se s dětmi do práce. Začněte už ve školce, do 10 let věku dítěte je to klíčové.

Pat Williams

Pat Williams, bývalý hráč, spoluzakladatel a viceprezident klubu Orlando Magic americké Národní basketbalové ligy, zároveň jeden z předních amerických motivačních řečníků a navíc autor stovky knih napsal ji knihu s názvem, Koučujte své děti, aby se staly leadery: Klíče k odemčení jejich potenciálu. Věnoval značnou část svého profesního života hledáním podstaty leadershipu. Sepsal 25 shodných znaků úspěšných osobností, které jsme vám představili v článku o lídrovství a mateřských školkách.

Česká manažerská asociace

Česká manažerská asociace – ČMA je dobrovolným nezávislým sdružením řídících pracovníků a manažerů. Vznikla již v roce 1990 a posláním i cílem je neustálá snaha působit na rozvíjení odborných schopností manažerů a jejich velmi dobrých schopnosti vést pracovní týmy. Jde o jediné sdružení manažerů vedoucí napříč obory a regiony. Tato asociace přispívá ke zvyšování všech důležitých schopností, podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů i k odpovědnému postoji všech manažerů vůči zákazníkům, kolegům, nadřízeným, podřízeným a společnosti jako celku. Když začnete schopnosti svých dětí rozvíjet včas, tato asociace může být pak jejich podporovatelem v dospělosti.

 

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here