Vědci po 70 letech obrátili. Manželství nám neprospívá, ale ničí nás.

0
2099

Mnoho let vědci tvrdili, že je manželství pro zdraví člověka prospěšné. Poslední výzkum ale dokládá, že je to přesně naopak. Řada výzkumů publikovaná v posledních desetiletích stále ukazovala to samé. Manželský svazek je pro pár i zdraví velmi prospěšná věc. Vědci z lékařské fakulty v Ohiu nyní zjistili, že lidé žijící v manželství nejsou o nic zdravější, než jsou ti svobodní. Naopak jim manželský svazek může po zdravotní stránce značně uškodit.

Zdravotní dopady manželství

Vědec Dmitry Tumin v odborném časopisu Social Science Quarterly zveřejnil výsledky svého výzkumu o zdravotních dopadech manželství. Výzkum prováděl na 12 000 lidech a odpovědi mužů a žen analyzoval zvlášť. Během výzkumu zohlednil věk respondentů a délku trvání svazku. V žádném zkoumaném případě se mu nepodařilo zjistit, že by sňatek zdraví posiloval. Jen v případě starších žen našel určitou možnost zlepšení zdravotního stavu. Celých 16 let výzkumu vědců dospělo k závěru, že zdraví lidí žijících v manželském svazku není lepší než zdraví lidí žijících bez partnera. Někteří účastníci studie naopak uvedli, že se jejich zdravotní stav po uzavření manželství zhoršil. Tím byl potvrzen výzkum z roku 2012 a výzkumy starší, které již dříve prokázaly, že manželství nepůsobí nijak blahodárně na naše zdraví.

Domněnky

Domněnky vědců, že se sezdané páry mají o koho opřít a svobodní lidé ne, a že se lidé žijící v manželství navzájem podporují v dobrém i zlém, hlídají se, aby nepodlehli alkoholu, a že jsou i po ekonomické stránce na to dva, byly mylné. Vědci totiž dosud zkoumali dopady manželství, ale nikdy ne lidi žijící bez partnera. Svobodní lidé se častěji stýkají s přáteli, sousedy, sourozenci, rodiči a mají bohatší společenský život. To jim očividně prospívá. Nejsou převálcovaní neustálým kompromisem.

Osamělost v páru

Ani v manželství se nelze vyvarovat pocitu samoty. Svobodní lidé o sebe více dbají, zatímco lidé v manželství posilují své zlozvyky, jako přejídání či kouření. Nesezdaní lidé prokazují větší osobnostní růst, umí žít podle vlastních hodnot a v pracovním životě se také nestarají jen o peníze. Sezdané páry jsou více ohrožené rakovinou mozku než lidé svobodní, a to dokonce i více než lidé s nižším vzděláním. Tuto studii odborníci zveřejnili v magazínu Journal of Epidemiological and Community Health.

Manželství, studium a rakovina mozku

Švédští vědci zase objevili souvislosti mezi studiem, manželstvím a rakovinou mozku. Použili k tomu data hned několika milionů Švédů. Na rakovině mozku se určitým způsobem podílí doba, po kterou člověk studuje. Získávání nových informací a snaha je udržet v paměti napomáhá rozvoji rakoviny, zejména během studia na vysoké škole. Lidé s alespoň 3. lety vysokoškolského studia mají o 20 % vyšší šanci, že se v budoucnu zákeřný a nebezpečný druh rakoviny u nich projeví. Důvod vědcům není znám. Podobně je to v případě manželství. Lidé žijící ve svazku mají podle studie o 23 % větší pravděpodobnost propuknutí rakovinou mozku. Důvod je opět nejasný.

Bez udání důvodu

Z biologického hlediska neexistuje důvod, který by zapříčinil, že manželství nebo vzdělání zapříčiní formu rakoviny. To sdělil Jill Barnholtz-Sloan z Case Comprehensive Cancer Center. Praxe tedy dokládá, že podle statistik mají lidé s vyšším vzděláním i žijící v manželství větší riziko rakoviny mozku. Není možné ale prokázat, jak se tyto faktory na vzniku rakoviny podílí, a zda více nesouvisí s doprovodnými jevy, jako je stres, špatná ekonomická situace nebo strach z budoucnosti. Se samotným faktem že dotyčný studuje, nebo je ženatý, to přece souviset nemusí. Je ale třeba zdůraznit, že život plný kompromisů nefunguje. Po 20. letech života je to k nežití a lidé jsou ubití a otrávení, bez pocitu radosti. Je třeba, aby si i v partnerství lidé dali určitou svobodu a dělali to, co je baví. Oba, ne jen jeden. A při tom ještě nezapomínali na potřeby dětí. To je opravdu těžký oříšek k rozlousknutí a jak ten život správně žít, nikdo zřejmě netuší.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here