České Švýcarsko – nejmladší národní park v ČR

0
4390

Národní park České Švýcarsko patří k nejkrásnějším místům v Evropě. Je prozatím nejmladším národním parkem v České republice. Jeden ze 4 národních parků v České republice s unikátními pískovcovými útvary má na ně vázaný biotop. Národní park České Švýcarsko byl vyhlášený dne 1. 1. 2000 na celkové rozloze 79,23 km². Rozkládá se v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko – Nationalpark Sächsische Schweiz.

České Švýcarsko

Z velké části park obepíná Chráněná krajinná oblast Labské pískovce vyhlášená v roce 1972. Ta tvoří spolu s národním parkem na české i saské straně a se sousední Chráněnou krajinnou oblastí Saské Švýcarsko – LSG Sächsische Schweiz, jednotný orografický celek s názvem Českosaské Švýcarsko – Sächsisch-Böhmische Schweiz nebo Labské pískovce – Elbsandsteingebirge. Sídlem Správy Národního parku je pak naše město Krásná Lípa.

Unikátní geomorfologie

Zdejší unikátní geomorfologie skalního města je pod ochranou, stejně tak jako na ni vázaná rozmanitost rostlin a živočichů. Typické jsou pro tuto oblast skalní hřbety, kaňony, pískovcové věže a stolové hory. Zdejší krajina české křídové tabule je obohacena třetihorními vyvřelinami. Nejvyšší hora Národního parku České Švýcarsko je Růžovský vrch s výškou 619 m. n. m., národní přírodní rezervace s pralesovitými ekosystémy. Kaňon Labe ve Hřensku představuje nejnižší místo v ČR ve výšce 114 m.

Českosaské Švýcarsko

Českosaské Švýcarsko a samotný národní park není pouze rozsáhlým komplexem neosídlených lesů a skal. Neobyčejnou harmonii přírody dotváří památky lidové architektury roubených a hrázděných domů s podstávkou v obcích kouzelně lemujících hranici národního parku. Od druhé poloviny 19. století se území stalo velmi vyhledávaným, což podpořili tehdejší vlastníci panství Kinští a Clary-Aldringenové zpřístupněním zdejších turisticky nejzajímavějších míst. Jde o soutěsky Kamenice, vyhlídky u Jetřichovic nebo přírodní skalní most Pravčické brány, v dnešní době hlavní turistickou atrakci a známý symbolem Českého Švýcarska.

Národní park České Švýcarsko

Mohutné skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště zde vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů vyzdvižených na povrch během čtvrtohor v důsledku alpinského vrásnění. Vedle Pravčické brány stojí za zhlédnutí zámeček Sokolí hnízdo. České Švýcarsko se nachází v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko, Chřibská a vesnicí Brtníky, i v oblasti při státní hranici s Německem. Oblast patří ke geomorfologickému celku Děčínské vrchoviny, a ta je součástí Krušnohorské hornatiny. V parku se nachází jediná vesnice Mezná patřící k obci Hřensko, zřícenina vodního mlýna a několika skalních hrádků, jako Falkenštejn a Šaunštejn.

Fauna a flóra

Lesy pokrývají 97 % území, původně dominantní buk lesní vytlačil silně převažující smrk ztepilý. Bylinné patro není moc druhově rozmanité, patro mechové má stovky druhů mechů a lišejníků. Známou rostlinou parku byl blánatec kentský, ale už se zde nevyskytuje, stejně jako řada živočichů typu los evropský či kočka divoká. V Českém Švýcarsku hnízdí ale stále desítky druhů ptáků. Třeba čáp černý nebo sokol stěhovavý má zdejší populaci v největším množství ve střední Evropě.

České Švýcarsko stojí za prozkoumání

Cestovatel Roland Matthews zařadil skalnatou krajinu Českého Švýcarska k 500 míst v divočině, která stojí za prozkoumání. V nové publikaci nakladatelství Bounty Books: 501 Must Visit Wild Places stojí třeba vedle Yosemitského národního parku v USA nebo slovenské Malé Fatry. Západ naší země není jen Ústecký kraj a ponuré, šedé místo, ale místo opředené netušenou krásou.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here