Norimberský proces s válečnými zločinci

0
2347

Právě 2. světová válka byla jedním z nejkrutějších a nejrozsáhlejších válečných konfliktů a takové vedení války lidstvo dosud nezažilo. Válka šokovala enormní velikostí. Dosavadní války probíhaly pouze na frontách mezi vojáky. V druhé světové válce došlo i na prosté civilní obyvatelstvo. Vznikaly promyšlené atentáty, útoky na nic netušící prosté lidi, s konečným cílem podlomit morálku státu, ale i soustavné genocidy na vybrané skupinky obyvatel. Především na Židy, Slovany a Romy. Vznikala rasová diskriminace, posiloval nacionalismus, vyúsťoval k šovinismu a v jeho smyslu se stavěly koncentrační a vyhlazovací tábory, kde byli systematicky lidé vyvražďováni a mučeni po statisících.

Šokující vyhlazování

Vše tvořilo obrovskou, masovou krvavou spoušť, z jejichž následků se lidstvo ani dnes pořádně nevzpamatovalo. Bohužel se ani nepoučilo. Oběti, které hrůzná válka přinesla, jsou šokující a stále jen těžko uvěřitelné. O život přišlo více jako 50 000 000 lidí, nejméně 35 miliónů bylo trvale zmrzačeno a několik set miliónů zraněno. Pak začal Norimberský proces s válečnými zločinci.

Norimberský proces s válečnými zločinci

Po skončení válečné hrůzy uzavřely 4 vítězné mocnosti, SSSR, USA, Anglie a Francie, dohodu o vytvoření Mezinárodního vojenského tribunálu, který měl odsoudit a potrestat viníky odpovědné za tato zvěrstva. Každému musí být jasné, že to je doopravdy nemožné. Soudní tribunál zasedal v Norimberku dne 14. listopadu 1945 a trval do 1. října 1946. Právě nacisté v Norimberku v době 2. světové války vyhlásili nechvalně proslulé rasové zákony. Do lavice obžalovaných usedlo pouze 22 hlavních nacistických es. Odsouzeny byly i nacistické organizace jako NSDAP, SS a gestapo. V síni chyběl Adolf Hitler, který unikl před spravedlností a spáchal sebevraždu.

Tribunál a lavice obžalovaných

Předsedou tribunálu byl sir Geoffrey Lawrence a 4 žalobci z Francie, SSSR, USA a Anglie, kteří přečetli postupně 4 body obžaloby. Účast na spiknutí za účelem zmocnění se vlády nad světem, zločin proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Když někdo udělá to, co oni, každý proces je slabým odvarem. K nashromáždění materiálů bylo zapojeno mnoho lidí a organizací po celé Evropě. Historici i tajní agenti prohledávající nejrůznější archívy a shromažďující dokumenty. Šlo o neuvěřitelné množství usvědčujících materiálů.

Obžaloba

Obžaloba předložila 2 930 dokumentů, obhájci obžalovaných 2 700 a soudu bylo doručeno 300 000 místopřísežných přihlášení. Soudní proces má 17 000 stran. Na straně obžaloby stanulo 32 svědků, na straně obžalovaných 2x víc. Taky se vám zdá svědků málo za taková zvěrstva? Kromě dokumentů písemných bylo velké množství filmových dokumentů, které poprvé v historii posloužily pro obvinění v soudním procesu a k odhalení faktů. Přesto se i dnes najdou ti, co popírají otřesný holokaust a hrůzy.

Šokující dokumenty

Profesionální filmař John Ford nashromáždil různé dokumenty 2. světové války ve všech podobách. Boje, utrpení v koncentračních táborech i neúspěšný atentát na Hitlera z roku 1944. V 9. den procesu Jackson obžalovaným promítl film o osvobození koncentračních táborů britskými a americkými vojáky. John Ford nainstaloval plátno a rampu s neonovým světlem, které zachytilo každý sebemenší projev obžalovaných během sledování filmu. Jejich tváře nic neodhalovaly, žádnou lítost ani utrpení nad vlastní nelidskostí. Sledovali to, co sami stvořili bez sebemenšího výrazu prohry či lítosti. V únoru 1946 představili zase Sověti své hrůzné filmy o vysvobození z koncentračních táboru Majdanek a Osvětim-Birkenau se stejným výsledkem.

Důkazy předkládané soudu v Norimberku

Soud postupoval při vyšetřování spravedlivě a Jackson požádal nacisty o promítnutí jejich filmů. Vznikl 4 hodiny dlouhý dokumentární film německých nacistů ukazující obžalované na vrcholu slávy a moci. Jejich výrazy nebyly chladné a odměřené. Göring se při sledování vlastní osoby dobře bavil, Ribbentrop se vymlouval, že Hitlerovu charismatu by podlehl každý, Rudolf Hess několikrát prohlašoval, že si na nic nepamatuje a není si vědom spáchání zločinu proti lidskosti. Nepoznal ani svého blízkého kolegu Göringa, čemuž nelze věřit. Ve filmu: Triumf vůle, byl nafilmován sám Rudolf Hess zahajující a ukončující norimberský sjezd NSDAP v roce 1934. Z jeho strany promyšlená taktika.

Celý proces na filmové pásce

Zfilmován byl také celý proces, s nedokonalou technikou a se špatnou akustikou v místnosti, i tak se podařilo zachytit výpovědi svědků i obžalovaných a předat přesnou představu o celém procesu, která by ze stenografických záznamů nikdy nebyla možná. Norimberský proces zaujal pozornost lidí z celého světa a od počátku až do konce jej sledovalo přes 400 korespondentů a novinářů.

Ortel byl vyřknut 1. října 1946

 1. Hermann Göring – vinen ve všech čtyřech bodech obžaloby, trest smrti provazem.
 2. Rudolf Hess – vinen v bodě 1. a 2., doživotní vězení.
 3. Joachim von Ribbentrop – vinen ve všech čtyřech bodech, trest smrti provazem.
 4. Wilhelm Keite – vinen ve všech čtyřech bodech, trest smrti provazem.
 5. Ernst Kaltenbrunner – vinen v bodě 3. a 4., trest smrti provazem.
 6. Alfred Rosenber – vinen ve všech čtyřech bodech, trest smrti provazem.
 7. Hans Frank – vinen v bodě 3. a 4., trest smrti provazem.
 8. Wilhelm Frick – vinen v bodě 2. až 4., trest smrti provazem.
 9. Walther Fun – vinen v bodech 2. až 4., doživotní vězení.
 10. Julius Streicher – vinen v bodě 4., trest smrti provazem.
 11. Hjalmar Schacht – osvobozen.
 12. Karl Dönitz – vinen v bodech 2. a 3., 10 let vězení.
 13. Erich Raeder – vinen v bodech 1. až 3., doživotní vězení.
 14. Baldur von Schirach – vinen v bodě 4., 20 let vězení.
 15. Fritz Sauckel – vinen v bodě 3. a 4., trest smrti provazem.
 16. Alfred Jodl – vinen v bodě 2. až 4., trest smrti provazem.
 17. Franz von Papen – osvobozen.
 18. Arthur Seyss-Inquart – vinen v bodech 2. až 4., trest smrti provazem.
 19. Albert Speer – vinen v bodě 3. a 4., 20 let vězení.
 20. Konstantin von Neurath – vinen ve všech čtyřech bodech, 15 let vězení.
 21. Hans Fritzsche – osvobozen.
 22. Robert Ley se jako jediný ještě před začátkem přelíčení v cele oběsil.

Vykonání rozsudku

Rozsudky smrti byly vykonány 16. října 1946. Hermann Göring ještě před vykonáním rozsudku ve své cele spáchal sebevraždu pomocí ampulky s jedem. Stejně jako jeho vůdce si dobrovolně vzal život, než aby se vystavil posměšnému rozsudku smrti a potupné prohře. Pokud kroutíte hlavou nad osvobozením, nebo 10 lety vězení, nejste sami. Takto se jakoby udělala za 2. světovou válkou tlustá čára, tedy formálně. Pár viníků bylo sice odsouzeno, ale následky války lidí proti lidem bez ohledu na lidskost ještě na dlouho poznamenávaly životy nás všech. Je děsivé, čeho jsou lidé schopni kvůli slávě, moci, území, penězům, majetku. Ještě smutnější je to, že si z toho nikdy nikdo nevezmeme ponaučení a čeká nás klidně ještě mnohem větší utrpení, které je na dosah.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here