Jak poznat manipulátora a jak se mu bránit

0
3569

Slovo manipulace má původ z latinského slova manus, tedy ruka. Manipulátor zcela jasně degraduje okolní osoby na pouhé předměty, kterými je možné manipulovat, přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako s neživými objekty. Manipulativní chování je do jisté míry patologické a destruktivní. Manipulativní tendence mohou být velmi destruktivního rázu.

Jak poznat manipulátora v okolí

Manipulátor sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, zcela výjimečného a pro ostatní zcela nepostradatelného. Druhé lidi naopak s oblibou zesměšňuje a přivádí do úzkých. Snaží se ostatním řídit jejich životy. Nedává druhým na výběr, protože jen jeho směr je ten jediný správný. Umí mistrně najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a využít je k dosažení svých cílů. Často se chová jako cholerik, kterému druzí raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu. Svými činy neustále dokazuje druhým svoji moc a sílu. Nikdy nepřiznává chybu a neomlouvá se. Specifickou formou manipulace je i předstíraná nemoc a nemohoucnost. Tyto sklony se stávají trvalou součástí sociálních dovedností a chování vůči jiným lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a ty jsou aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu.

Manipulátor ve vztahu

Začátky vztahu s manipulátorem jsou velmi příjemné. Tyto osobnosti bývají zábavné, zajímavé, přitažlivé a umí dát najevo svou náklonnost. Časem si všimnete i stinných stránek. Obvyklé je vyhýbání se rozhovorům, které jsou pro něj nepříjemné. Rozhovor v jeho průběhu sabotuje opakovaně zcela otevřeně, nebo skrytě a rafinovaně. Manipulativní osoba odmítá diskutovat, na schůzky nechodí nebo chodí pozdě. Opakovaně odchází uprostřed hovoru, často trucuje, dokud to druhý nevydrží a nezmění názor. Komunikace s manipulátorem je jako dlouhý pochod a bloudění v nepřehledném labyrintu. Pak o sobě začnete pochybovat. Manipulátor vás obvykle v těchto přesvědčeních ještě předstihne a pak poukazuje na psychickou labilitu a narušenost. Často si partner manipulátora začne o sobě samém myslet, že mu opravdu přeskočilo.

Dvojitá vazba

Uvědomte si, že s manipulátorem není možné komunikovat a přestaňte doufat ve změnu a zázračný obrat. Manipulátoři ve svých žádostech často používají dvojitou vazbu. Projevuje se tím, že vedle sebe položí 2 naprosto protikladné žádosti, kterým není možné současně vyhovět. Jde o naprosto nesplnitelný úkol. Bránit se můžete tak, že se manipulátora zeptáte, které ze dvou nabízených možností dává přednost a pak udělejte to, co vyhovuje vám a hotovo. Chce to asertivitu a klid.

Jak se ubránit manipulaci

V případě aktivní obrany dáváte najevo jasný nesouhlas s konáním manipulátora a při pasivní obraně na manipulátora nebo jeho chování nereagujete. Zpracujte svá slabá místa a nedejte nikdy manipulátorovi šanci. Zbavte se nefunkčních mentálních vzorců a podvědomých nastavení. Těmi jsou často pocity viny, potíže se sebevědomím a velmi nízké sebevědomí. Pak vlastně nedáte manipulátorovi šanci, aby slabá místa napadl. Vyřešit to je sice dlouhodobějším procesem, ale výsledky rozhodně stojí za to. Najděte si odbornou pomoc, pokud se cítíte hodně v úzkých a máte pocit, že situaci nejste schopni sami zvládnout nebo vyřešit.

Jak se bránit manipulátorovi

Jednou z obvyklých manipulativních technik je kritika. Nespravedlivému osočování a kritizování je třeba se ubránit. Přestaňte se ospravedlňovat a bránit. Dejte najevo lhostejnost formou, je to tvůj názor, tak to vidíš ty a myslet si o můžeš, co chceš. Věty musí být krátké a neagresivní. Odhalení manipulátora je první důležitý krok řešení situace, další je pak změna vlastních postojů. Jde o uvědomění si vlastní svobodné vůle, svobody a také práv. Je třeba se vymanit ze vztahu s manipulátorem a nejprve zrušit citová pouta, která nás k němu váží. Jde o nedůležitější, ale zároveň i nejsložitější krok procesu. Jde to ale zvládnout. Prostě si hlídejte svůj prostor. Manipulátora si nepouštějte k tělu. K ničemu jej totiž nepotřebujete.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here