5. 10.1936 se narodil Václav Havel

0
2503

Václav Havel se narodil 5. října 1936 v Praze a jeho naplněný život skončil 18. prosince 2011 v místě zvaném Vlčice – Hrádeček. Tento významný český dramatik, esejista a kritik komunistického režimu se stal později i politikem a prezidentem. Byl devátým a posledním prezidentem Československa v letech 1989 až 1992 a prvním prezidentem České republiky v roce 1993 až 2003. Nelze mu upřít, že právě díky němu se naše malá republika znala známou po celém světě. Možná působil jako snílek a romantik, rozhodně se ale mohl pochlubit svým dobrým srdcem.

Václav Havel

Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle Na zábradlí. Zde se také nejvíce proslavily jeho hry Zahradní slavnost z roku 1963 a Vyrozumění z roku 1965. V době kolem probíhajícího Pražského jara se také zapojil do politické diskuse a prosazování zavedení demokratické společnosti. Po tehdejším násilném potlačení reforem vojenskou invazí států Varšavské smlouvy byl následně na dlouho postižen úplným zákazem publikovat. Pak se stal jedním z prominentních disidentů a velkých kritiků tehdejšího normalizačního režimu. Velmi často vystupoval na obranu tehdejších politických vězňů. Stal se také spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv známé pod názvem Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž a dostal za to celkem 5 let věznění. V této době také kromě dalších divadelních her napsal vlivné eseje, jako Moc bezmocných z roku 1978.

Václav Havel ve světě

Jako velký literát se Václav Havel ve světě proslavil zejména svými dramaty psanými v duchu absurdního divadla. Mimo jiné se zabýval tématy moci, byrokracie a jazyka. V esejích a dopisech z vězení se vedle hlubokých politických analýz také zaobíral mnohými filozofickými otázkami svobody, moci, morálky a transcendence. Věnoval se i experimentální poezii. Básně pochází především z 60. let a jsou shrnuty do sbírky Antikódy. Mnozí s ním souzní, jiným jeho díla moc neříkají. Ve světě nás ale jako zemi zviditelnil právě Václav Havel.

Sametová revoluce

Ať už patříte k těm, co si myslí, že šlo o připravené předání vlády, nebo opravdu věříte v zázrak Sametové revoluce v listopadu 1989, nelze popřít fakt, že se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum se zkratkou OF. Jako jeho kandidát byl dne 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. Měl pak zcela zásadní vliv na směřování naší země k parlamentní demokracii a její zapojení do politických struktur západní civilizace. V roce 1992 se mu bohužel nepodařilo zabránit rozpadu Československé republiky a vznikly dvě samostatné republiky: Česká a Slovenská. Od roku 1993 byl dvě funkční období prezidentem České republiky.

Varšavská smlouva a NATO

Jako prezident dne 1. července 1991 vyvedl Československo z Varšavské smlouvy a výrazně přispěl v roce 1999 ke vstupu nástupnické České republiky do Severoatlantické aliance známé jako NATO. Výrazně prosazoval i přijetí země do Evropské unie, které se pak uskutečnilo v roce 2004, tedy až po jeho odchodu z funkce prezidenta. Ať již vnímáte v současných dnech minulost jakkoliv, historii kterou si pamatujeme, nezměníme. Mnohdy se pak historie sice přepisuje v učebnicích a knihách, a léty je totálně změněna, ale události jsou neměnné. Václav Havel svým bohatým životem prostě vstoupil do dějin.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here