12. 9. Světový den první pomoci

0
1525

Světový den první pomoci: je velmi důležitý svátek. Každý by si měl vyzkoušet první pomoc a naučit se její základy. Nikdo nikdy neví, na co ji bude potřebovat. Světový den první pomoci upozorňuje na to, že schopnost umět poskytnout první pomoc může v mnoha případech v prvních minutách rozhodnout o životě a smrti člověka. Naučit se základy poskytnutí první pomoci není nijak složité. Základy první pomoci zvládnete i vy.

Zásady první pomoci

Při nehodě i úrazu volejte 155 s informacemi kde, kdy, komu a co se stalo. Pokud máte možnost, přivolejte si na pomoc někoho k sobě. Jeden může volat a druhý poskytovat první pomoc. Když ale nastane situace, kdy vaše pomoc bude tou, která rozhodne o životě či smrti člověka, musíte umět nezbytné základy, díky kterým pak můžete předejít neštěstí. Nebojte se první pomoc poskytnout.

Základní polohy při poskytování první pomoci

Stabilizovaná poloha na boku je vhodná u pacienta v bezvědomí a spontánně dýchajícího, uvolňuje dýchací cesty a zabraňuje vdechnutí zvratků a následně dušení. Poklekněte vedle bezvědomého, bližší horní končetinu zraněného uložte do tvaru svíce. Pak ohněte v kolenním kloubu vzdálenější ležící dolní končetinu zraněného. Uchopte zachránce na vzdálenější straně za rameno a kyčelní krajinu a otočte jej k sobě na bok. Hlavu v šíji mírně zakloňte a horní končetinu dejte pod bradou pacienta.

Další polohy raněného

Protišoková poloha se používá u pacienta, který utrpěl větší ztrátu krve, kolaps nebo byl třeba účastníkem nehody a je nyní v šoku. Zraněného položíte na záda a nohy mu pozvedněte asi 30 cm nad úroveň těla. Poloha při poranění břicha, kdy se dostaví náhlá bolest břicha, nebo třeba akutní zánět apendixu, ale poloha se využívá pouze pro pacienty při vědomí. Pacient leží na zádech a jeho dolní končetiny jsou podloženy pod koleny tak, aby se jeho paty nedotýkaly země. Pokud jde o poranění hrudníku, poloha je polosed. Uplatníte ji u pacientů s respiračními obtížemi a také se špatným dýchání. Pacienty musí být při vědomí. Pacient sedí v záklonu a opírá se o ruce. Můžete si kleknout za postiženého a položit si jej na sebe.

Způsoby zastavení krvácení

Krycí obvaz vytvořte z hotového obvazového balíčku a pamatujte si, že nerozhoduje vzhled, důležitá je účinnost. Tlakový obvaz na větší proud krve, který může i vystřikovat je třeba aplikovat bez odkladu. Na ránu přiložte sterilní krytí, použijte čtverce z obvazového balíčku v lékárničce, na něj tlakový polštářek, což může být třeba nerozvinutý obvazový balíček a pod tlakem jej oviňte dalším obinadlem. Pokud to nepomůže. Naviňte za silného tlaku druhý tlakový obvaz. Zaškrcení je nutné v případě nezabere-li tlakový obvaz, zaškrťte nad ránou pomocí škrtidla z lékárničky nebo pomocí provazu, kravaty, rukávu košile, čehokoliv.

Epileptický záchvat

Epileptický záchvat, kdy je příznakem pád na zem se záškuby končetin a celého těla, někdy s pěnou u úst, někdy dochází k zástavě dýchání a zmodrání.  Podložte pacientovi hlavu měkkým předmětem a hlavu pacientovi lehce přidržte. S obou stran pacienta obložte polštáři, aby si neublížil záškuby těla. Před a po záchvatu vložíte pacientovi do úst srolovaný kapesník či obvaz. Nikdy neotvírejte násilím ústa během křečí, nedávejte ruce pod hlavu a nestrkejte prsty mezi zuby. Přivolejte okamžitou pomoc.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here