8. září – Světový den fyzioterapie

0
1849

Od roku 1951 si připomínáme na celém světě Světový den fyzioterapie. V tento den byla také založena Světová konfederace fyzioterapeutů a k jejím členům patří i profesní organizace českých fyzioterapeutů UNIFY – ČR. Světový den fyzioterapie je příležitostí pro odbornou veřejnost celého světa zvýšit celkové povědomí lidí právě o jejich profesi. Fyzioterapie totiž hraje zásadní roli v životě mnohých lidí. Zejména při znovu získání a navrácení co možná nejvyššího stupně funkční schopnosti, návratu k samostatnosti a k dosažení aktivního života. Tisíce fyzioterapeutů na celém světě v tento den tedy vysílají svá poselství skrze pořádání propagačních kampaní a dalších oslav.

Nezisková organizace WCPT

Poprvé byl tento den uspořádán v roce 1996 WCPT – světovou konfederací pro fyzikální terapii. Nezisková organizace WCPT byla založena již v roce 1951 ve Velké Británii. Právě proto, že fyzioterapeuti hrají opravdu klíčovou roli v pomoci lidem, u kterých došlo ke ztrátě nebo poklesu funkční zdatnosti, ke ztrátě soběstačnosti a samostatnosti, nejčastěji způsobené nejrůznějšími onemocněními či úrazy, je tento den nesmírně důležitý. S tím také souvisí omezení možnosti zapojit se do běžných sociálních, společenských a ekonomických aktivit každodenního života. Mnoha lidem se skrze jejich úsilí dostane adekvátní podpory a také fyzioterapie.

Všechno souvisí se vším

Ještě dnes se ale tato pomoc k mnoha lidem stále nedostává a to má obrovský dopad na rodinu, komunitu a společnost zahrnující také ztráty globálního ekonomického výkonu. Cílem je udržení populace mobilní, výkonné a zcela samostatné. Jde především o odpovědné instituce, politiky, plátce péče a poskytovatele zodpovědné za vytváření podmínek pro možný přístup a dostupnost fyzioterapie. Všichni dobře víme, že přiměřenou pohybovou aktivitou můžeme výrazně přispět k prevenci srdečních, cévních, plicních nebo i onkologických onemocnění. Určitě takto můžeme redukovat počet zranění, předcházet svým bolestem v pohybovém aparátu a dbát na prevenci možných pracovních i běžných úrazů.

Fyzioterapie v České republice

Rozhodně nezaostáváme za vyspělým světem a v řadě oblastí i naše Země přinesla světu uznávané koncepty a postupy. Lze jmenovat profesora Václava Vojtu a jeho Vojtovu metodu, profesora Levita, profesora Jandu a profesora Koláře. Ale propojení je prospěšné pro obě strany a ve světě se můžeme i mnoho přiučit. Zejména v oblasti kardiorespirační fyzioterapie, využitím aerobních forem zátěže zejména u pacientů s Parkinsonovou nemocí, s roztroušenou sklerózou, po mozkové příhodě a mnoha dalších. Nutná je ale především odpovědnost k sobě samému a aktivní přístup všech nemocných k prevenci a také k terapii.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here