Ze sedmi divů světa zůstal jen jeden

0
1700

Celkem ze 7 divů světa, skupiny starověkých staveb a zázraků lidské práce, se bohužel zachoval jen jediný. Jsou jimi Egyptské pyramidy v Gíze.

Egyptské pyramidy v Gíze

Egyptské pyramidy a především Chufuova neboli Cheopsova – Velká pyramida jsou jediným zachovaným divem světa. Původně byly pokryté bílým vápencem. Jejich tvar a velikost jsou úctyhodné. Na pyramidách pracovali dělníci placeni za svou práci. Komplex pyramid dodnes skrývá množství záhad, které vědcům nedají spát. Protože se ze 7 divů dochovaly jen pyramidy, vznikaly teorie, že Egypťané následně přivolali pohromy, které zničily všechny ostatní divy světa.

Visuté zahrady Semiramidiny

Visuté zahrady babylonské nechal mezi lety 605 a 562 př. n. l. v Babylonu postavit král Nebukadnesar II. jako dar pro svou manželku Amytis. Podle historiků šlo o 23 m vysoké samozavlažovací zahrady s exotickými rostlinami, které byly dostupné byly skrze sérii teras. Zahrady byly postaveny, neboť Amytis postrádala hory a květy svého domova. Jejich existence není přesvědčivě prokázaná, přesto patřily k 7. divům světa. Po 1. století n. l. měly být zničeny zemětřesením.

Feidův Zeus v Olympii

Feidias byl nejlepší sochař antického světa a vytvořil sochu Dia roku 433 p. n. l. Byla 12 m vysoká a zachycovala Dia. Tělo bylo tvořeno dřevěnou kostrou pokrytou slonovinou a oděv z tepaného zlata. Zeus seděl na trůnu z cedrového dřeva ve svém chrámu v Olympii, na levé dlaně nesl bohyni Niké a v pravé ruce držel berlu s orlem. Socha měla vzbuzovat obdiv a úctu. Diův chrám byl zničen po nástupu křesťanství a socha odvezena do Konstantinopol, kde byla spálena mezi 5. a 6. stoletím n. l. Některé zdroje tvrdí, že byla spálena ještě ve chrámu.

Artemidin chrám v Efesu

Mramorový chrám vznikal po dobu 120 let a byl dokončen přibližně roku 550 p. n. l. v jónském stylu. Zdi byly pokryty reliéfy a sochu bohyně lovu Artemis zdobilo množství drahokamů a drahých kovů. Chrám prošel třemi celkovými rekonstrukcemi. Poprvé chrám zničil Herostrator roku 356 p. n. l. s cílem proslavit se. V tu noc se narodil Alexandr Veliký. Byl zničen křesťanským davem roku 401 n. l.

Mauzoleum v Halikarnassu

Monumentální hrobka stála v Halicarnassu, který si satrapa Mausólos zvolil za sídlo. Hrobka vznikla mezi lety 350 a 353 p. n. l. po smrti Mausóla. Na stavbu dohlížela jeho žena a sestra Artemísia, která zemřela 2 roky po jeho smrti, a do mausolea byly urny uloženy spolu. Umělci pokračovali na stavbě i po její smrti. Hrobka měla výšku 41 m a byla bohatě zdobena. Zničila ji série zemětřesení a trosky ležely stovky let netknuté, než je rozebrali křižáci v 15. století n. l. Kamení využili k výstavbě hradu. Slovo mauzoleum přešlo do jazyka jako označení pro hrobku na počest Mausóla.

Rhódský kolos

Rhódský kolos byla socha boha Helia z bronzu u přístavu na ostrově Rhodos. Bůh Helius byl patronem Rhodosu. Socha vznikla mezi lety 292 a 280 p. n. l. Helios dosáhl výšky přes 33 m nad přístavem. Socha svobody je modelovaná podle něho. Socha přežila jen 56 let, než ji zničilo zemětřesení v roce 226 p. n. l. Přes 800 let socha zůstala jako troska a sloužila jako atrakce. V roce 653 Rhodos dobyli Arabové, zbytky sochy odvezli a roztavili. V dřívějších textech byla socha popsána jako rozkročená nad přístavem tak, aby lodě proplouvaly mezi jejíma nohama, což by bylo fyzicky nemožné.

Maják na ostrově Faru

Alexandrijský maják stál na ostrově Faru od roku 280 p. n. l. Maják byl vysoký mezi 117 a 134 m a jeho světlo bylo vidět až 35 mil do daleko. Světlo majáku bylo tvořeno pomocí zrcadla, přes den odráželo sluneční paprsky, v noci zase plameny ohně. Maják nevypadal jako dnešní štíhlé stavby, ale byl zřejmě hranatý a podobal se mrakodrapům z počátků 19. století. Na jeho vršku byla velká socha, pravděpodobně socha boha moře, Poseidona. Maják byl poškozen zemětřesením v roce 956 n. l., pak 1303 a 1323. Do roku 1480 byl zcela zničen. Na místě majáku stojí arabská pevnost Quait Bay Fort, na jejíž stavbu byl použit i materiál z majáku.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here