23. 3. Světový den meteorologie

0
3613

Den 23. březen byl vyhlášen jako Světový meteorologický den, tedy World Meteorological Day. Světový meteorologický den se slaví každoročně v den, kdy 23. března v roce 1950 vstoupila v platnost mezinárodní úmluva o založení Světové meteorologické organizace Mraky – WMO. Ta vznikla z Mezinárodní meteorologické organizace IMO – International Meteorological Organization založené roku 1873. Její činnost byla pod záštitou Organizace spojených národů obnovena pak až v roce 1947.

Světový meteorologický den

Světová meteorologická organizace – World Meteorological Organization je specializovaná mezinárodní organizace členských států OSN určená pro oblast meteorologie, hydrologie a mnohé další související fyzikální vědy. Česká republika se stala členem od roku 1993. Dřívější Československo bylo jedním z 22 zakládajících států, kdy pověřený zástupce profesor Alois Gregor podepsal 11. října 1947 ve Washingtonu Dohodu o Světové meteorologické organizaci. Ta nabyla účinnosti po ratifikaci dne 23. března 1950 a rok na to byla začleněna do struktur OSN. V dnešní době Světová meteorologická organizace sdružuje 190 členských zemí.

Světový den meteorologie

Světová meteorologická organizace se stává zvláštním odborem Organizace spojených národů pro oblast meteorologie, hydrologie a fyzikální vědy. Tento den laická veřejnost nazývá často i Světovým dnem počasí, neboť právě meteorologie se počasím zabývá. Počasí ovlivňuje náš každodenní život a jsme na něm více či méně v mnoha oblastech závislí. Toto uvědomění bylo v dřívější době velmi významné, protože v současnosti můžeme počasí předpovídat a díky tomu chránit mnoho lidí před častými významnými katastrofami. Sami můžeme mnohem lépe plánovat, co budeme v nejbližších dnech dělat. Sledování počasí má velký význam pro národní hospodářství, sektory zemědělství, vodní hospodářství, dopravu i energetiku.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here