22. 3. Světový den vody

0
1987

Tento den v roce 1993 vyhlásila světovým dnem vody OSN. Lidé si více začali uvědomovat, že se pitná voda stává stále vzácnější a začíná jí být nedostatek. V současné době téměř miliarda lidí po celém světě nemá přístup zejména k nezávadné pitné vodě. Tělo dospělého člověka tvoří z 60 % voda a kojence až ze 75 %. Vodu potřebujeme k pití i k mnoha každodenním činnostem. V České republice je spotřeba vody na osobu za den 120 litrů, naopak v zemích třetího světa je to 10 litrů. Jen na mytí rukou spotřebujeme 3 litry vody, na sprchování 60 litrů a na praní v pračce 50 litrů. Voda je ale nezbytná i v průmyslové výrobě, kdy se třeba na výrobu 1 kg papíru spotřebuje 300 litrů vody.

Vzácná voda

Plocha oceánů tvoří 70 % zemského povrchu a většinou je to slaná voda a ledovce. Pouze necelé 0,1 % vody je snadno použitelné pro lidskou potřebu. Voda je nejrozšířenější sloučenina a vyskytuje se ve skupenství plynném, kapalném i pevném. V souvislosti se světovým dnem vody pořádají i různé vodohospodářské společnosti a sdružení různé akce, semináře a výstavy. Zkuste třeba navštívit muzeum Stará čistírna odpadních vod v Praze Bubenči, které je vyhlášeno národní kulturní památkou. Konají se zde průvodcovské prohlídky se spuštěnými parními stroji a s ukázkou technologií.

Čištění odpadních vod

S výrobou pitné vody úzce souvisí i čištění odpadních vod. Znečištěné odpadní vody z domácností, provozoven a z výrobních podniků se přivádí podzemním kanalizačním systémem na městskou čistírnu odpadních vod – ČOV. Vyčištěné odpadní vody se pak vrací zpět, třeba do řeky Labe. Výročí přináší významnou možnost vyzdvihnout obrovský přínos a možnosti velkého propojení mezi čerstvou a recyklovanou vodou. V dlouhodobém horizontu je nutné zajištění udržitelného rozvoje v každodenním životě. Důraz je tu kladen na snížení spotřeby vody a možnosti jejího dalšího využití a recyklace.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here