19. 3. Mezinárodní den invalidů

0
2220

Mezinárodní den invalidů byl vyhlášen Mezinárodní federací práce neschopných a civilních invalidů. Připomíná nám neodmyslitelná fakta, s jakými překážkami se všichni invalidé denně musí potýkat a překonávat je. Může se jednat o lidi na vozíčku nebo s jiným fyzickým či mentálním postižením. U této příležitosti se konají různé akce na pomoc začlenění těchto hendikepovaných lidí do společnosti. To obnáší primárně právě práci, proto dnes mnoho firem zaměstnává invalidy, což je podporováno i státem formou dotací a příspěvků.

Mezinárodní den invalidů

Mezinárodní den invalidů by nám měl připomenout, že lidé s fyzickými či psychickými postiženími do běžného života patří, i když se musí každý den setkávat s mnoha překážkami. Jednou z těch největších překážek je problém s možným začleněním do společnosti. Obzvláště sem patří možnost nastoupit do zaměstnání. Různé akce se v tento den konají právě proto, abychom nebyli k těmto lidem a k jejich situaci lhostejní. Mezinárodní den invalidů celosvětově připadá na 19. března a různé akce na podporu hendikepovaných lidí se konají po celém světě.

Tolerance, respekt a začlenění

Všichni lidé zaslouží toleranci a respekt. Invalidní osoby jsou jednou z cílové skupiny mnoha organizací. Tento den má upozornit, že se hendikepovaní lidé dnes a denně potýkají s obrovskými překážkami, které pro každého zdravého jedince nepředstavují žádný problém. Těmto osobám se mnoho organizací snaží být nápomocných a stejně tak bychom se měli snažit být nápomocní i my. Invalidé potřebují mnoho kompenzačních pomůcek, mechanických vozíků i chodítek a dalších věcí nezbytných pro jejich život. Mentální či fyzická odlišnost není důvodem k posměškům, šikaně či vyřazení ze společnosti. Je třeba začít důkladně zprostředkovávat všem stejné šance a podmínky pro plnohodnotný a komfortní život.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here