14. 2. Svátek zamilovaných sv. Valentýn

0
2161

Dne 14. února slavíme Svátek zamilovaných sv. Valentýn, na památku svatého Valentýna, patrona zamilovaných, opředeného tajemstvím a legendami. Valentýn není americký svátek. Svátek všech zamilovaných má ryze evropské kořeny. Romantický svátek zamilovaných slavíme už zase i u nás. Valentýn, kterého si v polovině února všichni připomínáme, byl podle většiny historiků pravděpodobně biskupem z Terni, který žil již ve 3. století. Kolem životopisu tohoto světce ale dodnes panují nejasnosti. Existují hned 2 legendy, ve kterých se asi prolínají životy 2 stejnojmenných světců.

Ochránce zamilovaných nebo léčitel

První legenda praví, že byl Valentýn popraven kvůli lásce. Císař Markus Aurelius Claudius zvaný Germanikus tehdy totiž zrušil manželství, protože nechtěl, aby se v té době muži rozptylovali od vojenských povinností.  V té době ale Valentýn i přes zákaz mnoho zamilovaných párů tajně oddával. V nemilost císaře upadl současně i proto, že mužům radil, aby své ženy nikdy neopouštěli a do válek tak neodcházeli. Tím si ale sám podepsal ortel a dne 14. února roku 269 ho císař nechal popravit.

Druhá legenda zase naopak naznačuje, že Valentýn tenkrát zemřel kvůli svým léčitelským schopnostem. Podařilo se mu v té době uzdravit syna známého rétora Kratóna. Podle této legendy se za chlapce modlil tak dlouho, až jej Bůh vyslyšel a syna tak zázračně uzdravil. Římští senátoři ale Valentýna obvinili z nekalých praktik a následně jej na prefektův rozkaz uvrhli do žaláře a byla mu sťata hlava.

Valentýn ochráncem zamilovaných

Se svátkem sv. Valentýna je dnes spojena řada tradic. Populární je darování květin, což se odvozuje přímo ze života biskupa Valentýna. Podle legendy obdarovával mladé páry pestrými kyticemi z biskupské zahrady. Z britských ostrovů naopak pochází starobylý zvyk zasílat na svátek sv. Valentýna své milované osobě milostné anonymní dopisy. Na začátku 19. století pošta v Anglii doručila dokonce 60 000 valentýnských pohlednic. Od poloviny 19. století se totiž rozšířily poštovní známky, jejich cena klesla a všechny pohledy si mohla dovolit posílat velká spousta lidí, i těch chudších. Díky tomu se tento zvyk rozšířil ještě mnohem víc.

Co říkají další legendy

V přístavních městech mě Valentýnův svátek ještě zcela jiný význam. Cechy mořeplavců, kupců, řemeslníků a jiná bratrstva se 14. února scházely ke společnému stolování.  Existuje ještě jedna starobylá legenda kolem tohoto Valentýnova svátku. Říká se, že si svobodná dívka vezme za muže toho chlapce, kterého 14. února potká jako prvního. Mladí muži, kteří si už na některou dívku tedy mysleli, se jí právě proto snažili darovat toho dne co nejdříve ráno kytici květů. Kořeny valentýnských oslav najdeme i v antickém Římě, kde se 14. února slavil den bohyně Juno a pastýřského boha Luperca, v pohanské mytologii ochránce manželství a rodiny. Ženy v rodině už tehdy dostávaly během jejich svátku květiny.

Valentýn v České republice

Oslavy svátku sv. Valentýna v českých zemích jsou relativně nové. Jako patroni rodiny byli u nás dříve uctíváni spíše sv. Jáchym a sv. Anna a vedle toho i sv. Josef se svatou rodinou. Tradice sv. Valentýna jako patrona snoubenců se u nás výrazněji rozšířila po roce 1989. Od té doby tento svátek slaví opravdu mnoho lidí. Nejčastěji dáváme květiny, čokolády a přáníčka.

 

I když z různých anket i nadále vychází, že Češi za svátek zamilovaných mnohem více než 14. únor považují 1. květen, před 14. květnem mají i u nás květinářství každoročně nabito. A to i když v českém prostředí není tradice sv. Valentýna tak silná jako třeba Itálii.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here