28. 1. Den ochrany osobních údajů

0
1892

Za ustanovení osobních údajů jako údaje soukromého a zároveň osobního je rád asi každý z nás. Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna roku 1981 ve Štrasburku právě díky přijaté úmluvě o ochraně osob a byl brán zřetel na zpracování osobních dat.

Cíl úmluvy

Cílem úmluvy, ze které se následně v České republice ustanovil Zákon o ochraně osobních údajů, má zcela jasný cíl. Chce zaručit každé osobě, na území jakékoliv smluvní strany, bez ohledu na národnosti i místo pobytu, právo na její soukromý život. V ČR na naplnění ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů. Na tento úřad se může obrátit kterýkoliv občan, má-li podezření, že jsou jeho práva na soukromí nějakým způsobem omezena, nebo je s jeho osobními údaji nějak nevhodně zacházeno.

Úmluva 108

Den ochrany osobních údajů vyhlásila Rada Evropy na 28. leden v roce 1981 slavnostním podpisem Úmluvy 108 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat – Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data – ETS 108. Úmluva 108 je první ucelený evropský dokument zaměřený na ochranu osobních údajů, který je pro státy, které ji ratifikují závazný.

Proces ratifikace

V současné době ji naprostá většina evropských států ratifikovala, nebo alespoň podepsala. Navazuje na princip ochrany soukromí obsažený ve starší Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950. Česká republika Úmluvu 108 podepsala dne 8. září 2000. Současně s tím byl zahájen také proces ratifikace završený předáním ratifikačních listin ve Štrasburku 9. července 2001. Ochrana osobních údajů je čím dál více aktuální, neboť je také zneužití osobních dat čím dál větší hrozbou.

Internet

Internet nám spoustu věcí dává a mnohdy usnadňuje, ale zároveň do našeho života pouští i mnoho černých pasažérů. Neznáme je a oni o nás přesto mnoho věcí vědí. Vědí toho opravdu dost. Vypustíte-li jednou vaše soukromí do internetového světa, velmi těžko už jej pak vměstnáte zpět, třeba jako pomyslného džina do lahve. Je třeba si dát pozor, jaké údaje s kým sdílíte, což se přesně nedá nikdy uhlídat.


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here