10. 10. Světový den proti trestu smrti

0
1917

Světový den proti trestu smrti se snaží prosadit hlavně Evropská unie a jedním z důvodů jak nepřijmout stát do EU je například i ten, že v zemi právě stále existuje možnost trestu smrti. V některých zemí pak dochází i k popravování nezletilých jedinců. Jinde dokonce i zločinců, u kterých nejsou dostatečně známy důkazy, a tak je velmi často popraven i nevinný člověk. Trest smrti je všeobecně velmi kontroverzní téma. Ve vyspělé společnosti má ale trest smrti své příznivce i odpůrce.

Trest smrti v Evropě

Tento den byl vyhlášen v roce 2003 a od té doby se snaží neustále podporovat zakládání národních koalic s jediným společným cílem. Jde o úsilí o mezinárodní lobbyng ve všech státech, kde je trest smrti pořád povolen a také se praktikuje. Pokud jde o Evropu, jedinou zemí, která ještě trest smrti stále používá, je právě Bělorusko. Zároveň však vyzvali Kazachstán a Lotyšsko, aby i oni změnily své právní předpisy, které neustále umožňují za některé vykonané trestné činy a za výjimečných okolností trest smrti stále ještě udělit.

Boj proti trestu smrti je hlavní priorita politiky EU v oblasti lidských práv

Evropská unie je opravdu největším podporovatelem nevládních organizací, které neustále usilují o zrušení trestu smrti. Boj proti tomuto trestu nyní představuje jednu z hlavních priorit pomoci poskytované právě prostřednictvím Evropského nástroje užívaného pro demokracii a lidská práva. Od roku 1994 takto Evropská unie podpořila již přes 30 projektů pořádaných po celém světě, na které celkem vynaložila více než 15 milionů eur a další peníze jsou vyčleněny. Trest smrti je velmi ožehavé téma a možnost, že buse udělen neprávem je velmi vysoká.

Evropský a Světový den proti trestu smrti

U příležitosti Evropského a Světového dne proti trestu smrti Rada Evropy a Evropská unie opětovně vyjadřují svůj rozhodný nesouhlas s právě tímto trestem smrti za všech okolností a ve všech jeho případech. Trest smrti je naprosto v rozporu s lidskou důstojností. Je vysoce nehumánní a velmi ponižující, nevede k žádnému nijak prokazatelně výraznému odstrašujícímu příkladu ani účinku. V případě justičního omylu má zcela nevratný a fatální následek, který se nikdy nedá napravit.

 

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here