Unikátní Vojtova metoda

0
2421

Prof. MUDr. Václav Vojta byl významný český lékař, který se specializoval zejména na dětskou neurologii. Svými odbornými znalostmi ovlivnil budoucnost mnoha dětí. Metodickou výzkumnou prací podepřel četnými klinickými pozorováními a výrazně takto přispěl k rozvoji znalostí v oboru dětské neurologie a v oboru kineziologie. Podařilo se mu sjednotit a velkou měrou obohatit souhrnné vyšetřovací postupy zejména u novorozenců a současně i u dětí s klinickým postižením. Jeho neuro-kineziologické postupy se v současné době používají po celém světě pro časnou diagnostiku v oblasti motorických vývojových poruch u kojenců a u malých dětí.

Vojtova metoda a motorika

Dalším přínosem je práce pro děti s DMO – dětskou mozkovou obrnou, kde dokázal opakovaně vyvolávat, popsat a definovat, mnoho nevědomých pohybových, tedy motorických reakcí trupu a končetin, které právě u těchto dětí vznikaly důsledkem opakování fyzických podnětů ve specificky dané poloze. U takto stimulovaných dětí s DMO pak docházelo k obrovskému zlepšení řeči, možnosti vzpřimování se a také ke zlepšení chůze. Prof. MUDr. Václav Vojta následně velmi podrobně popsal pohybový obsah a jeho další léčebné využití všech motorických reakcí a označil jej názvem Reflexní lokomoce, světově známým jako Vojtův princip nebo Vojtova metoda.

Obrovský přínos

Prof. MUDr. Václav Vojta položil i základy velmi dobře fungujícího systému dalšího vzdělávání pro lékaře a fyzioterapeuty, které se týká oblasti neuro-kineziologické diagnostiky a následné aplikace terapie právě na základě vývojové kineziologie nejen u kojenců, u malých dětí, mladistvých, ale i u dospělých se zjevnými pohybovými poruchami. Dalším rozvojem tohoto vzdělávacího systému se v současné době zabývá obecně prospěšné sdružení s názvem Mezinárodní Vojtova společnost se zkratkou IVG, které má sídlo v Mnichově a Prof. MUDr. Václav Vojta mu předsedal až do své smrti.

Vojtova metoda – Vojtův princip – Reflexní lokomoce

Lidská lokomoce, tedy lidský pohyb je zcela automatický pohyb těla v prostoru, na který není třeba myslet, probíhá automaticky a jeho hlavním cílem je zejména komunikace a dosažení nějakého cíle. Tedy uchopit, přemístit a podobně. Automatika se u člověka vyvíjí společně se zráním CNS, což probíhá především v prvním roce a půl našeho života. Jde o lidský pohybový vývoj zvaný ontogeneze, který blíže popisuje tzv. vývojová kineziologie.

Automatizace pohybu

Plného rozsahu využití automatizace pohybu člověk dosahuje při samostatné vzpřímené chůzi. V průběhu života obsahuje prakticky všechny známé a vysoce důležité svalové souhry, které jsou v průběhu každého lidského pohybu nutně zapotřebí. Reflexní lokomoce představuje zvláštní koordinované pohybové reakce našeho celého těla, vyvolávané zcela automaticky a nevědomě, tedy naprosto nezávisle na naší vůli. Jde o stimulaci našich spoušťových reflexních zón neboli bodů ve velmi přesně definovaných polohách. Pro tuto terapii jsou důležité 3 základní modely pohybu, reflexní otáčení, reflexní plazení a první pozice, který se zahajuje v poloze sedu na patách a vede pak ke vzpřimování lidského těla směrem vpřed a nahoru.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here