29. 9. Světový den srdce

0
3985

Světový den srdce neboli World Heart Day, byl poprvé vyhlášen v roce 2000 z podnětu Světové federace srdce – WHF a Světové zdravotnické organizace – WHO. Světový den srdce je od té doby každoročně pořádán Světovou federací srdce pod patronací Světové zdravotnické organizace a účastní se jej každým rokem více než 100 zemí celého světa. V mnoha nemocnicích se proto konají různé akce a někdy i Den otevřených dveří některých oddělení. V těchto dnech mohou na mnohých místech návštěvníci konzultovat své zdravotní problémy s lékaři různé odbornosti. Je také pořádáno velké množství vzdělávacích akcí a rozdáno mnoho edukačních materiálů vztahujících se k problematice nemocí srdce, ale i k prevenci těchto chorob.

Světový den srdce a prevence

Od roku 2000, kdy byl poprvé Světový den srdce vyhlášen, hlavní cíl kampaně zůstává stále stejný. Zvýšit povědomí o kardiovaskulárních chorobách. I když je v současné době již možné tyto choroby většinou úspěšně léčit a mnoha preventivními opatřeními jim také předejít, každoročně na ně na celém světě i dnes zemře 17,1 milionů lidí. Zejména pak jde o úmrtí následkem srdečního infarktu a mozkovou mrtvici. Vyhledejte proto nějakou z akcí ve vašem okolí a chtějte se dozvědět více o preventivních opatřeních, která snižují hrozící riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Světový den srdce je opravdu velmi dobrou příležitostí, jak změnit svůj života, začít se správně starat o své srdce a o celý svůj život.

Světový den srdce a zdravotní stav

Světovým dnem srdce se vždy rozjíždí na mnoha místech kampaň a hlavním tématem je zaměřit se na svůj zdravý životní styl. Dobrou fyzickou kondicí, pravidelným pohybem, konzumací správných potravin a odmítáním tabáku či alkoholu pro sebe můžete hodně udělat. Díky nezdravému životnímu stylu a ostatním neustále uveřejňovaným známým faktorům zbytečně až 80 % lidí na srdeční choroby a mrtvici předčasně zemře. Světová zdravotnická federace společně se svými členy tedy v rámci této kampaně poskytuje důležitou informaci, že nejméně 80 % lidí by se tomuto předčasného úmrtí ze srdečních nemocí a mrtvice vyhnulo, pokud by omezilo hlavní rizikové faktory jako nezdravý životní styl, nesprávnou dietu, alkohol, tabák a současně zvýšilo svou fyzickou aktivitu.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here