1. 9. 1939 – začátek druhé světové války

0
3767

Dnes si připomínáme další výročí významného, ale i neblahého data, kdy 1. září 1939 nacistické Německo napadlo Polsko a tím zahájilo druhou světovou válku. Do konfliktu se zapojila velká část států celého světa, na straně mocností takzvané Osy to bylo Německo, Itálie a Japonsko, ke kterým se pak připojilo Finsko, Maďarsko, Bulharsko a další státy. Naopak na straně spojenců to pak bylo zejména SSSR, USA, Británie, Francie, a bojovaly i Země jako Řecko, Norsko, Polsko, Jugoslávie, Čína a mnoho dalších. Šlo tedy o velkou celosvětovou akci.

Co stálo za válečným úskalím

Příčinou války byly zejména vyhrocené důsledky versailleské a i trianonské smlouvy umocněné velkou hospodářskou krizí, která současně také vedla k pocitu ponížení všech poražených v První světové válce. Tíživá finanční situace pak zapříčinila možnost chopit se moci mnoha demagogům s rychlým řešením. A tak byl postupně nahrazován jeden demokratický režim za druhým známou autokracií několika málo jedinců. Velkou výjimkou v zemích Východně od Rýna bylo právě naše tehdejší Československo, které se snažilo hájit demokratické principy až do konce. Pak jsme ale byli opět prodáni.

Začátek globálního konfliktu

Jako začátek globálního konfliktu se považuje datum 1. září 1939, i když se již dávno předtím odehrávaly boje v Asii již od japonské invaze do Číny zahájené 7. července 1937. Pak došlo k pádu Polska a následovala tzv. Podivná válka. Tehdy Německu vyhlásila válku Velká Británie a Francie, a bojovala dost pasivně. Země ale nepřistoupily k žádným významným vojenským akcím. Pasivita zapříčinila možnost nacistickému Německu, které pak ovládlo většinu evropských zemí mimo Velkou Británii a několik neutrálních států. Jednotky Wehrmachtu překročili hranice SSSR dne 22. června 1941 a již uzavřený pakt o neutočení se stal cárem papíru.

Známý Pearl Harbor

Situace vypadala pro onu Dohodu dost hrozivě, ale dne 7. prosince 1941 bez jasného vyhlášení války napadlo Japonsko americkou námořní základnu v Pearl Barbor. Pak teprve vstoupily Spojené státy americké do války a rozběhly mohutnou zbrojní výrobu. Německo utrpělo několik porážek zejména velkým podceněním schopností a síly prostých ruských vojáku, a také podmínek opravdu mrazivé ruské zimy. Válka v Evropě pak nakonec skončila totální porážkou mocností Osy. Dne 8. května 1945 Německo kapitulovalo. Japonsko pak ještě vzdorovalo zejména díky odhodlanosti vojáků až do 2. září 1945. Pak ale ke kapitulaci přispělo i nechvalné svržení atomových bomb na města Hirošimu a Nagasaki.

Z toho plyne poučení

Ano, z toho plyne poučení, že je lidstvo nepoučitelné. Opět jsme přestali být bdělí a necháváme se ovládat jak loutky a jsme pasivní a laxní k ohrožení. I když víme, že Druhá světová válka byla nejkrvavějším konfliktem v historii lidstva. Odhady přesahují oběti 60 milionů lidí při vojenských operací a s velkou částí obětí zejména civilního obyvatelstva. Byla prováděna systematické genocida mnoha národů stojící v cestě vytvoření německé mitteleuropy, včetně nejhrůznějšího masové, až mrazivě průmyslově prováděné vyvražďování Židů. Historie se plíživě opakuje a my zase stojíme a přihlížíme, i když známe hrozivý součet a výsledky Druhé světové války. Jestliže sledujete dějiny a historii, musíte pozorovat opakující se neblahé znaky, které přicházejí opakovaně ve vlnách svého ničivého důsledku.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here