8. červen – Světový den boje proti nádorům mozku

0
1992

Dne 8. června se slaví Světový den proti nádorům mozku. Tento den byl prvotně iniciován německou neziskovou asociací Deutsche Hirntumorhilfe již v roce 2000. Jeho hlavním cílem je rozšířit povědomí o zhoubné a smrtící nemoci. Byl stanoven jako pocta všem pacientům s nádory mozku a jejich rodinám. Lidský mozek, neboli encephalon, je řídicím a integračním orgánem naší nervové soustavy. Řídí a kontroluje všechny naše tělesné funkce, jako je třeba činnost srdce, trávení, pohyb, řeč, proces samotného myšlení, paměť i vnímání všech emocí.

 

Vyšetření mozku a prevence nádorů

Při mozkových potížích je třeba vyšetřit a zjistit stav mozku. K tomu se používá v současné době hned několik základních druhů vyšetření. Neurologické vyšetření, CT – počítačový tomograf, MR – magnetická rezonance a EEG – elektrický encefalograf. Prevence nádorových onemocnění mozku je velmi obtížná, neboť jejich příčiny i s rizikovými faktory nám dosud nejsou přesně známé. Určitou roli velmi pravděpodobně hraje i naše dědičnost. Je doporučováno vyvarovat se zejména kouření. Při jakýchkoliv stále neustupujících neurologických potížích je zároveň nutné vyšetření neurologem.

Nemoc a prognóza i typy nádorů

Nádorové onemocnění mozku je pro pacienta i jeho okolí velmi závažným problémem. Nelze předvídat, jak bude léčba úspěšná a zda se nakonec podaří vrátit pacienta zpět do normálního života. Životní prognóza pacientů, u kterých se objevily mozkové nádory, závisí na mnoha faktorech. Zásadní je histologický typ nádoru. Někdy je možné radikálního odstranění operací nebo zářením a chemoterapií. Některé nádory jsou léčitelné a vyléčitelné. I přes pokroky v onkologii ale některé nádory nelze vyléčit. Léčbou se ale dá prodloužit život anebo zmírnit příznaky. Výskyt nádorových onemocnění mozku a míchy bohužel rok od roku roste. Připomenutí těchto onemocnění může být prvotní prevencí a důležitou chvílí, kdy se o svůj mozek začneme zajímat mnohem dřív, než bude opravdu pozdě.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here