Objevujte svět: ISTANBUL

0
1698

Kolem roku 660 př. n. l. založili osadníci z Megary sídliště s názvem Byzantion, které bylo v letech 513 až 479 př. n. l. pod perskou nadvládou. V roce 340 př. n. l. bylo město bez úspěchu obléháno Filipem II. V roce 318 př. n. l. ho dobyl Antigonos, generál Alexandra. V roce 196 n. l. byl Byzantion zničen Septimem Severem, neboť se během bojů o moc v Římě postavilo na stranu poražených. V roce 330 bylo císařem Konstantinem město jmenováno jako nové hlavní město Římské říše, a i když se oficiálně nazývá Nový Řím, ujal se název Konstantinopol. V roce 395 za vlády císaře Arcadia se Konstantinopol stal hlavním městem Byzantské říše. Za vlády císaře Justiniana byla v rozkvětu a z tohoto období je dodnes mnoho pěkných monumentů. V letech 532 až 537 vznikla nejznámější istanbulská památka Hagia Sofia, Svatá moudrost. V letech 717 až 741 byl císařem Leem podporován ikonoklasmus a roku 843 schválila císařovna Theodora znovu uctívání obrazů.

Další vývoj

Dne 13. dubna 1204 křižáci podporováni benátskou flotilou vyplenili město a zpustošili jej během jediné noci. V té době neslo město jméno Cařihrad. V roce 1261 se podařilo Konstantinopol získat zpět Michaelu VIII. Palaiologovi téměř bez boje. V roce 1453 město se za vlády Fatiha Sultana Mehmeta bylo hlavním městem Osmanské říše. V letech 1550 až 1557 byla postavena Süleymanská mešita a v letech 1609 až 1616 mešita Sultanahmet, tedy Modrá mešita. V roce 1699 ztratila Osmanská říše uzavřením Karlovického míru části Balkánu. Dne 30. října 1918, na konci 1. světové války bylo podepsáno příměří v Mondrosu. Spojenci obsadili Turecko a Istanbul a 15. května 1919 připlulo řecké vojsko do Izmiru za podpory spojenců. V letech 1919 až 1923 organizoval Mustafa Kemal Atatürk národní osvobozeneckou válku, pak byl sesazen poslední osmanský sultán Mehmet VI. a dne 25. června 1923 byla podepsána lausannská mírová smlouva. Dne 29. října 1923 byla založena nová Turecká republika a Mustafa Kemal Atatürk se stal 1. prezidentem Turecka.

Proč vidět Istambul

Istanbul je největší turecké město, důležitá obchodní křižovatka i brána Orientu. Pohled na město Istanbul rozdělené Bosporskou úžinou je fantastický. Město je proslulé právě tím, že se rozkládá na dvou kontinentech, z části v Evropě i v Asii. Oba kontinenty spojuje i rozděluje úžina Bospor. V evropské části města je většina významných památek a historické centrum města, původem z Římské říše. Název mořské úžiny Bospor vlastně znamená: Ten s úzkým hrdlem a spojuje Černé moře s Marmarským mořem. V historii vystřídal Istanbul různá jména, jako Byzantion, Konstantinopol nebo Cařihrad. Pamětihodností v Istanbulu je mnoho, Mešita Sultan Ahmed – Modrá mešita, muzeum Hagia Sofia, palác Topkapi, palác Dolmabahce, Süleymanská mešita, muzeum Chora, Konstantinův sloup, Hipodrom nebo Cisterna Yerebatan. Archeologické muzeum s významnou sbírkou antického umění s nejznámějším exponátem, sochou Alexandra Velikého a sarkofágem z roku 310 před naším letopočtem.

 


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here